Výroční konference 2023

Směřuje už česká ekonomika k evoluci?

7. 9. 2023

14:00 - 20:00 hod.

Kongresové centrum České národní banky

Směřuje už česká ekonomika k evoluci? 

O konferenci

7. září 2023 v prostorách kongresového centra České národní banky proběhla Výroční konference AFI, stěžejní událost na podporu investičního prostředí v České republice.

Konference nabídla pohledy na aktuální trendy a nejnovější témata ekonomického a investičního prostředí očima významných expertů. Součástí odborného bloku je i představení výsledků Průzkumu podnikatelského prostředí 2023 a slavnostní udílení Cen AFI.

Více k letošní konferenci naleznete na našem webu v sekci Události, k dispozici je i kompletní galerie fotografií.

Témata & highlighty

global-economy

Konsolidační balíček a jeho důsledky

people

Poptávka po pracovní síle a změny na trhu práce

investment

Reinvestice v Česku

locked

Stabilita a bezpečnost dodavatelských řetězců

carbon-dioxide

Green Deal a uhlíková neutralita

planet-earth

Udržitelné financování (taxonomie, ESG apod.)

risks (1)

Vnímání rizik a jejich řešení

growth-graph

Trendy 23&24

Program

13:15 - 14:00    Registrace
14:00 - 14:10     Zahájení 
14:10 - 14:20     Úvodní slovo 
14:20 - 15:15     1. diskusní panel  Ekonomický výhled Česka. Investice. Dopady rozpočtových opatření.
15:15 - 15:25     Představení výsledků průzkumu AFI
15:25 - 15:55    Coffee break a networking
15:55 - 16:50     2. diskusní panel – Moderní trendy u průmyslových investorů.
16:50 - 17:20      Předání cen AFI
17:20 - 18:15       3. diskusní panel – ESG jako tahoun i brzda české ekonomiky. Vývoj trhu práce.
18:15 - 20:00    Recepce a networking

 

Úvodní slovo

Jozef Síkela

Ministr průmyslu a obchodu ČR

Jozef Síkela

Ministr průmyslu a obchodu ČR

Jozef Síkela strávil většinu své kariéry jako bankéř a postupně se mu podařilo stát se jedním z nejvýše postavených úředníků skupiny Erste Group. Krátce po svém jmenování ministrem předsedal čtyřem ministerským radám, Radě pro energetiku v rámci českého předsednictví a podařilo se mu nahradit ruské dodávky energie zajištěním alternativních zdrojů energie.

Ekonomický výhled Česka. Investice. Dopady rozpočtových opatření.

Danuše Nerudová

Ekonomka a bývalá rektorka Mendelovy univerzity

Helena Horská

Hlavní ekonomka, Raiffeisenbank

David Navrátil

hlavní ekonom, Česká spořitelna

Eva Zamrazilová

Viceguvernérka České národní banky

Danuše Nerudová

Ekonomka a bývalá rektorka Mendelovy univerzity

Danuše Nerudová je ekonomka, profesorka a emeritní rektorka Mendelovy univerzity v Brně (2018–2022). Byla zvolena jako historicky první žena ve vedení univerzity a zároveň nejmladší rektorka. Během jejího působení v čele instituce získala Mendelova univerzita jako první vysoká škola v České republice HR Award, ocenění za vytváření rovných příležitostí a transparentnost v oblasti řízení lidských zdrojů. Univerzita prošla pod jejím vedením významnou modernizací a změnami, které si pro své funkční období D. Nerudová vytyčila za cíl, a proto se v roce 2021 rozhodla neusilovat o funkci rektorky podruhé.

 V rámci svého profesního působení se věnuje tématu daní, jejich harmonizaci s evropským právem, důchodům či rovným příležitostem žen a mužů. Získala řadu mezinárodních i politických zkušeností. Od roku 2018 předsedala Komisi pro spravedlivé důchody, která předložila návrh důchodové reformy se širokou odbornou i politickou shodou. Ačkoli Komise vznikla za předchozí vlády, návrh reformy převzala většina stran do svých volebních programů a nová vláda jej zahrnula do programového prohlášení. Během první vlny Covid-19 společně s dalšími odborníky založila občanskou expertní iniciativu KoroNERV-20, která dávala politikům konkrétní doporučení, jak efektivně bojovat s dopady pandemie.

Helena Horská

Hlavní ekonomka, Raiffeisenbank

Helena Horská v současné době působí na pozici hlavní ekonomky Raiffeisenbank a.s. a členky Dozorčí rady Raiffeisenbank a.s. Nyní působí také jako nezávislá členka poradního týmu premiéra ČR Petra Fialy a Národní ekonomické rady vlády. Byla jmenována i členkou poradního orgánu při MPSV zabývající de důchodovou reformou. Příležitostně přednáší na vysokých školách. Patří mezi uznávané odborníky na měnovou politiku. Je autorkou mnoha odborných publikací, včetně článků o cílování inflace, které publikovala během postgraduálního studia na Institutu světové ekonomiky v Kielu. Titul PhD obhájila na Vysoké škole ekonomické v Praze. Během studií získala několik ocenění včetně titulu „Mladý ekonom roku 2001“. Její prezentace a vystoupení jsou dynamické a poutavé. Její moto zní: štěstí přeje připraveným.

 

David Navrátil

hlavní ekonom, Česká spořitelna

David Navrátil je hlavní ekonom České spořitelny. Vystudoval ekonomii na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Začínal jako analytik v České národní bance, po třech letech se přesunul na stejnou pozici do České spořitelny. V ní od roku 2008 působí jako hlavní ekonom a vede Ekonomické a strategické analýzy. Zabývá se makroekonomikou, investicemi, finančními trhy a prosperitou české společnosti.

Eva Zamrazilová

Viceguvernérka České národní banky

Absolvovala Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze. Posléze pracovala jako vědecký pracovník v Ústavu prognózování VŠE, v Ekonomickém ústavu ČSAV a Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí. V roce 1990 ukončila doktorské studium na Katedře statistiky Národohospodářské fakulty VŠE. V letech 1994–2008 se podílela na makroekonomických analýzách a prognózách Týmu hlavního ekonoma Komerční banky. V roce 2008 se stala členkou bankovní rady ČNB. Po ukončení svého mandátu v roce 2014 nastoupila na pozici hlavní ekonomky České bankovní asociace. V roce 2017 byla jmenována Poslaneckou sněmovnou na návrh vlády do Národní rozpočtové rady jako její předsedkyně. Dlouhodobě publikuje v domácím i zahraničním odborném tisku na témata makroekonomické rovnováhy, konvergenčního procesu tranzitivních ekonomik, hospodářské politiky, trhu práce a rozpočtové odpovědnosti. Členkou bankovní rady ČNB je od 1. července 2022 a od této doby také zastává funkci viceguvernérky ČNB.

Moderní trendy u průmyslových investorů

Robert Kiml

Viceprezident pro výrobu Toyota Motor Manufacturing Czech Republic

Pavel Sovička

ředitel Panattoni Development Czech republic & Slovakia

Martin Buša

Ředitel Korporátního Segmentu T-Mobile CR

David Petr

Koordinátor projektu SPP Líně, CzechInvest

Robert Kiml

Viceprezident pro výrobu Toyota Motor Manufacturing Czech Republic

Pavel Sovička

ředitel Panattoni Development Czech republic & Slovakia

Profesionální kariéru zahájil v Cushman & Wakefield, kde strávil celkem deset let. Od roku 2008 stojí v čele Panattoni jako Managing Director pro Českou republiku a Slovensko.

Panattoni je součástí Panattoni Development Company, která je jednou z největších světových developerských společností v soukromých rukách a má v Severní Americe a Evropě 48 poboček. Od zahájení činnosti ve střední Evropě v roce 2005 společnost dokončila celkem vice než 13,9 milionů m2 moderních průmyslových prostor.

Pavel Sovička má za sebou 23 let zkušeností v průmyslu v České republice, Slovensku a Maďarsku. Podílel se na transakcích, které reprezentují celkem vice než 1 500 000 m2 pronajatých a prodaných ploch. Mezi nejvýznamnější projekty pod jeho vedením patří např. Panattoni Park Prague Airport I a II, distribuční centrum společnosti Amazon v Dobrovízi (největší nájemní budova v ČR, 120 000 m2), Panattoni Park D5 / Stříbro a Panattoni Park Cheb, jehož nejvýznamnějším nájemcem je společnost Tchibo (druhá největší nájemní budova v ČR, 105 000 m2).

Martin Buša

Ředitel Korporátního Segmentu T-Mobile CR

David Petr

Koordinátor projektu SPP Líně, CzechInvest

Studia absolvoval na ČVUT v Praze se specializací na dopravní inženýrství a městský urbanismus. Následně se v roli konzultanta podílel na přípravě několika významných tuzemských i zahraničních projektů. Zkušenosti ze soukromého sektoru se pak rozhodl uplatnit v pozici ředitele podnikatelské lokalizace a nemovitostí v CzechInvestu, kde pomáhal jak investorům přicházejícím do České republiky, tak municipalitám s jejich rozvojovými projekty. V současnosti vede projekt vybudování Strategického podnikatelského parku v Líních, kde by měla být umístěna výroba baterií do elektromobilů, tzv. gigafactory. V souvislosti s tímto projektem má zároveň na starosti tvorbu konceptu přípravy ploch pro strategické investice v ČR ze strany státu.

ESG jako tahoun i brzda české ekonomiky. Vývoj trhu práce.

Dagmar Kužvartová

Ředitelka sekce zaměstnavatelská, Svaz průmyslu a dopravy

Jan Madzia

viceprezident, TRCZ

Jana Skalková

Šéfporadkyně ministra práce a sociálních věcí

Josef Středula

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů

Dagmar Kužvartová

Ředitelka sekce zaměstnavatelská, Svaz průmyslu a dopravy

Jan Madzia

viceprezident, TRCZ

V současné době zastává pozici Vicepresidenta pro administrativu ve společnosti TRCZ. Jde o výrobní společnost, patřící do skupiny Tokai Rika, která dále patří do širší skupiny společnosti Toyota.

Pracuje zde více než 1000 zaměstnanců v provozech vstřikování plastů, lisování, osazování plošných spojů a montáže. Výrobky slouží zejména k ovládání auta a proměňují vůli řidiče v činy automobilu.

TPS filosofie je zde všudypřítomná. Jak ve výrobě, tak v jiných oblastech. Filosofie, která člověka nutí se neustále zlepšovat a rozvíjet, mu imponovala natolik, že v této společnosti pracuje již 20 let.

Má rád procesní přístup, klidnou sílu, a taky rodinu a sport. Vystudoval VŠB-TU Ostrava a MBA na VŠEM v Praze. Začínal jako treasurer v jedné investiční společnosti. Pak díky AIESEC praxi v Japonsku našel práci v TRCZ, kde prošel od pozic v oblastech controllingu, financí, IT, nákup a HR k současné pozici Vicepresidenta. Prošel fázemi od založení společnosti na zelené louce po fázi expanze, boje s krizí, obnovení růstu, covid či chybějící čipy. Dnes se nachází ve fázi stabilizace a přípravy na budoucí výzvy.

Jana Skalková

Šéfporadkyně ministra práce a sociálních věcí

Josef Středula

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů

Vystudoval Střední průmyslovou školu v Opavě, hned po studiu nastoupil do Vítkovických železáren, kde pracoval v technických profesích. Po listopadu 1989 se podílel na vzniku nových odborů. V odborových funkcích působí od února 1990. V roce 1993 byl zvolen místopředsedou OS KOVO a v roce 2005 se stal jeho předsedou. V dubnu 2014 stanul v čele největší odborové centrály ČMKOS.

Dlouhodobě aktivně působí v nejrůznějších pracovních týmech tripartity – RHSD. Je členem Řídícího výboru Evropské odborové konfederace. V roce 2019 byl zvolen do funkce viceprezidenta Evropské odborové konfederace (ETUC).

Rád fotografuje, lyžuje, poslouchá hudbu a s oblibou ke své práci využívá facebook a twiter.

Moderátorka

Jana Peroutková

Jana Peroutková

Ceny AFI

  • CENA AFI ZA DLOUHOLETÝ PŘÍNOS INVESTIČNÍMU PROSTŘEDÍ ČR 2023 - JAROSLAV HANÁK
  • CENA AFI ZA VÝZNAMNÝ POČIN V OBLASTI INVESTIC 2023 - KVADOS
  • OCENĚNÍ INOVATIVNÍHO NÁPADU ROKU 2023 - NEBESYS

Účelem udílení Cen AFI je vyzdvihnout a náležitě veřejně ocenit jednak významné osobnosti, které se zasadily o rozvoj českého investičního prostředí a hospodářství, především svou činností směřující k podpoře investic, a k vytváření prostředí příznivého pro investory a rozvoj investic v Česku, ale také i aktivity či projekty uskutečněné v České republice (např. investice do pokročilých technologií, osobnost zasluhující se o podporu podnikatelského prostředí atp.) a aktivity či projekty původem z České republiky, uskutečněné v zahraničí, které mají přínos pro Českou republiku (např. export inovací, spoluvytváření pozitivního obrazu českého průmyslu v zahraničí, rozvoj obchodních vztahů se strategickými partnery atp.). Ocenění Inovatiního nápadu roku má za cíl aktivity či projekty, které jsou signifikantní pro vysokou míru inovace, ať už v jakékoli podobě (inovativní přístup /postup /know-how /technologie apod.) uskutečněné v České republice a aktivity či projekty původem z České republiky, uskutečněné v zahraničí, které mají přínos pro Českou republiku.

Generální partner

Hlavní partner

Partner

Mediální partner

Akce probíhá pod záštitou

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů ohledně Výroční konference se na nás neváhejte obrátit!

Ondřej Votruba
Výkonný ředitel
+420 606 022 536
ondrej.votruba@afi.cz

Výroční konference 2023

Vyrobeno v