O AFI

Sdružení pro zahraniční investice

Sdružení AFI je organizace pro komplexní podporu investic a investorů v České republice. Vznikli jsme v roce 1996 na popud české vlády (MPO a CzechInvestu) jako platforma pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru s cílem kontinuálně zlepšovat české investiční prostředí, podmínky pro investory, legislativu a komunikaci a výměnu informací. Naší misí je také přivádět do Česka nové zahraniční investory a propagovat Českou republiku jako zemi, která je pro nové investice a podnikání ideální.

AFI je nyní tvořeno téměř 40 společnostmi podporujícími prémiové investice, které mají dlouholetou historii v pomoci všem typům nově příchozích investorů na český trh. Naši členové představují výběr těch nejlepších mezinárodních i čistě českých firem, jejichž cílem je podporovat investice a investory – od právních a daňových poradců, personálních konzultantů, architektů, projektových manažerů, až po realitní poradce, stavební a developerské firmy.

Jednou z našich nejdůležitějších rolí je být prvním kontaktním místem, poskytovat pomoc s navigací a procesy rozhodování pro jakékoli zahraniční příchozí podnikání. AFI má také bohaté zkušenosti s řízením projektů, výběrem místních partnerů, mediací kontaktů mezi podnikatelskou a veřejnou sférou v České republice. Dalším velkým úkolem je pomoc českým investorům expandovat na lokálním trhu i v zahraničí.

AFI poskytuje investorům své služby bez nároku na odměnu. Cílem je dosažení profitu pro Českou republiku a naše členy a partnery.

Odpovídáme na nové a nové výzvy, které se nám a našim „klientům“ z řad investorů - od největších globálních brandů až po středně velké české firmy s českými vlastníky - objevují na radaru neustále, od vstupu do EU přes ekonomickou krizi 2008 až po pandemii COVID19 v roce 2020.

afi-logo

Jsme tu pro vás

Lidé

Šárka Rudová

Team Leader

+420 602 686 597

sarka.rudova@afi.cz

Lenka Kociánová

Project Manager

+420 725 379 969

lenka.kocianova@afi.cz

Lucie Bílá

Project Manager

+420 602 686 607

lucie.bila@afi.cz

Ivona Novotná

PR Manager

+420 731 889 963

ivona.novotna@afi.cz

Vyrobeno v