Sdružení pro zahraniční investice - AFI přijalo dva nové členy

Středa, 1. července 2020

Sdružení pro zahraniční investice (AFI) přijalo na schůzi Plenárního zasedání dne 23. 6. 2020 dva nové členy. Těmito členy jsou společnosti BROŽ BROŽ VALA advokátní kancelář s.r.o. a Manuvia. Sdružení AFI má tak momentálně 45 členů.

Plenární zasedání se konalo v překrásném prostředí Letenského zámečku v Praze a sešla se zde většina našich členů, partnerů i zástupců agentury Czechinvest jakožto patrona AFI - Sdružení pro zahraniční investice.

Účastníci schválili mimo jiné žádost o členství v AFI dvou nových subjektů, konkrétně AK Brož Bož Vala a společnosti Manuvia. Obě firmy jsou tak od 1.7. 2020 řádnými členy našeho sdružení.  

Předseda AFI Kamil Blažek dále shrnul aktivity AFI v uplynulém období, včetně např. t0matických webinářů v období koronakrize pro členy AFI se zajímavými speakery ze státní správy i byznysu, a načrtnul plán aktivit a akcí AFI pro letošní rok. Upozornil také, že v lednu 2021 proběhnou nové volby do Řídícího výboru a Kontrolní komise AFI.

Přítomní zástupci agentury Czechinvest popsali přítomným účastníkům intenzivní zapojení CI do zvládání následků koronavirové krize (např. management souvisejících programů COVID-I, II atd.). Rovněž informovali o sestěhování agentur Czechinvest a Czechtrade, které proběhne v blízké době, přičemž agentury budou mít společné sídlo ve Štěpánské ulici.

V neposlední řadě pak plenární zasedání jednohlasně schválilo účetní závěrku AFI za r. 2019 a byli zvoleni dva noví čestní členové sdružení AFI, Jan Bobek a Martin Slabý. 

BROŽ BROŽ VALA advokátní kancelář s.r.o. („BBV“) byla založena 1. února 2010. Advokáti působící v advokátní kanceláři BROŽ BROŽ VALA advokátní kancelář s.r.o., mají dlouholetou tradici v poskytování právních služeb v České republice na velmi vysoké úrovni, a to v oblastech podpory zahraničních společností, imigrační agendě, insolvenčním právu a dále v litigacích (soudních sporech). Díky poskytování služeb v mnoha různorodých odvětvích práva, je kancelář schopna poskytnout právní pomoc klientům jak v oblasti národního, tak Evropského práva.

Hlavním sídlem kanceláře je město Brno. V nedávné době došlo k rozšíření působnosti kanceláře díky otevření nové pobočky v Moravskoslezském kraji, v Ostravě. Zastoupení ve dvou krajských městech, tj. Brně a Ostravě, umožňuje co nejlépe uspokojit potřeby klientů a zároveň díky specifičnosti ostravské a brněnské kanceláře poskytnout služby v co nejširším spektru, což představuje unikátní postavení.

Manuvia je lídr na trhu personálního leasingu s působností v šesti zemích střední a východní Evropy se zaměřením na zajištění zaměstnanců a řízení lidských zdrojů. Historie společnosti Manuvia se začala psát v roce 2018 spojením čtyř silných pracovních a personálních Agentur: McROY Group, Wincott People, XAWAX a Express People. Jejich spojením vznikla mezinárodní skupina s dvacetiletou zkušeností, 12 000 zaměstnanci, 20 pobočkami v regionu CEE a s mimořádně silnou kompetencí v oblasti náboru.

Poskytuje široký výběr služeb od vyhledávání, recruitment a získávání stálých zaměstnanců až po školení a konzultace v oblasti personálních strategií. Jejím prvořadým cílem je zajistit podnikům a výrobcům vhodné pracovníky, a to v libovolném počtu a v krátkém čase, a současně nabídnout profesionální služby a péči k udržení dočasných zaměstnanců.

 

Další novinky

Vyrobeno v