Využijte školení zaměstnanců se 100% dotací!

úterý, 27. října 2020

Sdružení pro zahraniční investice AFI, jakožto honorární člen Asociace pro rozvoj infrastruktury, nabízí vzdělávání svým členům a partnerům.  ARI na tento projekt získala dotaci pro období let 2020 – 2022. Je možné tak využít 100 % dotaci díky členství v AFI pro více jak 250 jednodenních a dvoudenních kurzů z nejrůznějších specializací, jako jsou měkké a manažerské dovednosti, obecné IT kurzy, účetní, ekonomické, právní kurzy. Do kurzů bude také zařazeno školení BIM, projektové řízení, logistika, kvalita, obchod. Dále lze dotaci využít i na vzdělávání jazykové či technické a odborné.

Vybraný dodavatel vzdělávání je společnost Profima Effective.

PODMÍNKY A POSTUP ZAPOJENÍ DO PROJEKTU:

  1. Členství – společnost musí být členem asociace.
  2. De minimis – realizace projektu je v režimu "de minimis" - tedy zapojená firma musí mít k dispozici volné prostředky v režimu „de minimis“. Pokud nevíte, jak zjistit kolik de minimis máte k dispozici, obraťte se na nás a rádi Vám pomůžeme.
  3. Smlouva o zapojení firmy do projektu – uzavření smlouvy mezi příjemcem (ARI) a členskou firmou.
  4. Plán vzdělávání - příprava tzv. Plánu vzdělávání– na základě kterého se vypočítá částka pro alokaci de minimis (s vyplněním Čestného prohlášení žadatele o de minimis, Vám opět rádi pomůžeme).
  5. Zapojená osoba – v rámci projektu se mohou školit pouze zaměstnanci zapojeného podniku bez ohledu na pracovní pozici a velikost úvazku (nelze zařadit OSVČ a pracovníky na DPP). Dále každý   účastník musí podepsat Souhlas s účastí v projektu, Monitorovací list a dát k dispozici kopii pracovní smlouvy (je nutné doložit, že v době školení byl zaměstnancem dané firmy/IČ. Údaje týkající se mzdy, bank. účtů apod. skrýt).
  6. Zapojená osoba absolvuje min. 40 hodin vzdělávání a současně maximálně 10 kurzů v průběhu Alespoň 10 % ze zapojených osob do projektu by mělo splňovat podmínku 55+.
  7. Školení pro max. 12 osob v jednom kurzu v rámci jednoho projektu (uzavřené kurzy pořádáme pro 10-12 osob). Na tzv. otevřený kurz pořádaný dodavatelem vzdělávání je možno vyslat i jednotlivce. Nejčastěji jsou otevřené kurzy pořádané ve Zlíně či v Průhonicích u Prahy, případně dle poptávky  lze zorganizovat i na jiných místech ČR.
  8. Všechny kurzy mohou proběhnout kdykoliv v období od zahájení vzdělávacích aktivit do května 2022 – nutné naplánovat s dostatečným předstihem.
  9. Kurzy mohou proběhnout kdekoliv v ČR mimo území hlavního města Prahy.
  10. Školit lze až ve chvíli, kdy bude podepsána Smlouva o zapojení firmy do projektu a alokováno de minimis.

Informace byly našim členům zaslány emailem, případně kontaktujte Výkonný sekretariát pro poskytnutí více informací!

Další novinky

Vyrobeno v