Skupina Thein se představila manažerům agentury CzechInvest

Představení člena AFI

6.11.2023

CzechInvest

Sdružení pro zahraniční investice – AFI poskytuje ve spolupráci s agenturou CzechInvest podporu zahraničním investorům, kteří směřují své investice do České republiky. Za účelem nabídnout investorům expertní informace na všech úrovních investičního procesu, sdružuje AFI top konzultantské společnosti, odborníky v široké škále oborů.

Nejnovějším členem AFI se stala společnost Thein Consulting. Pan Tomáš Budník, technologický expert, investor a zakladatel skupiny Thein, společně s kolegyní Janou Studničkovou, CEO iBusiness Thein, představili manažerům CzechInvest aktivity skupiny Thein a otevřeli tak příležitost pro širší vzájemnou spolupráci.

Investiční skupina Thein je tvořena dvěma pilíři. ICT část skupiny se zaměřuje na rozvoj technologických společností v oboru ICT, kyberbezpečnosti či poskytování privátních 5G sítí, je autorizovaným partnerem Apple s orientací na podnikatelský segment. Druhý pilíř Industry zastřešuje silnou průmyslovou skupinu podporující trendy Průmyslu 4.0 s cílem využití nejnovějších technologií ve strojírenském průmyslu včetně využití vodíkových technologií.

Tomáš Budník hovořil o mnohaleté historii firem sdružených ve skupině Thein, komplexnosti služeb a unikátní nabídce technologií, jakými jsou např. privátní 5G sítě. Zajímavým tématem, které zarezonovalo i v osobní rovině posluchačů, se stalo téma kybernetické bezpečnosti. Aktuální byly i informace o nové evropské směrnici z oblasti kyberbezpečnosti – NIS2. Hovořilo se i o reportingu ESG nebo o výzkumu a vývoji společnosti v oblasti využití vodíku pro silniční a kolejovou dopravu.  

Vážíme si, že se společnost Thein Consulting stala členem AFI a těšíme se na budoucí spolupráci!

Vyrobeno v