Sdružení pro zahraniční investice zvolilo nové vedení. Předsedou zůstává Kamil Blažek

čtvrtek, 21. Ledna 2021

Praha 21. ledna 2021 - Sdružení pro zahraniční investice (AFI) povede i nadále dosavadní předseda Kamil Blažek. Partnera mezinárodní advokátní kanceláře Kinstellar potvrdil do čela AFI Řídící výbor. Organizace sdružuje téměř 40 renomovaných konzultantských firem. Místopředsedsedy AFI se stali Marta Šťastná z realitně-poradenské firmy CBRE, Petra Rychnovská z poradenské firmy ASB Group a Bořivoj Líbal z mezinárodní advokátní kanceláře Noerr. Mandáty mají na dva roky.  

„Jsem opravdu potěšen, že mi kolegové a členové dali důvěru i po deseti letech ve funkci předsedy. Věřím, že s obnoveným týmem Řídícího výboru nabereme novou dynamiku, které bude v postcovidové době potřeba,“ okomentoval předseda Blažek své znovuzvolení. Cílů, které si na další dva roky AFI klade, je podle předsedy Blažka řada. „Chceme nakopnout proinvestorskou politiku České republiky tak, abychom opět po delší době byli atraktivním cílem pro zahraniční investory, a hlavně byli vstřícní, aktivní, a to na úrovni politiky, měst, krajů i jednotlivých firem. K dalším našim cílům mimo jiné patří podpora a práce s municipalitami, abychom pomohli obcím a městům budovat skutečná podnikatelská prostředí a byznysové zóny, která přitáhnou nové a zajímavé investice,“ dodal předseda Blažek.

Předseda Kamil Blažek vede Sdružení pro zahraniční investice již od roku 2010, do funkce byl zvolen pošesté. Svou pozici také potvrdila místopředsedkyně Petra Rychnovská. Od roku 2013 byla zvolena popáté. Podruhé se do funkce místopředsedkyně dostala i Marta Šťastná. Na pozici třetího místopředsedy byl zvolen Bořivoj Líbal, funkci bude vykonávat poprvé.

Cílem AFI je přivádět nové zahraniční investory do ČR, přispět ke zlepšení podmínek pro jejich podnikání, tuzemské legislativy a investičního prostředí. Sdružení vzniklo v roce 1996 na popud české vlády (Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechInvest) jako platforma pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Misí AFI je propagovat ČR jako zemi, která je pro nové investice a podnikání ideální.

„Zahraniční investice pozitivně ovlivňují ekonomiku jako takovou. Důležité jsou z dnešního pohledu investice do technologií a vývoje například v oblasti průmyslu, umělé inteligence, stavebnictví, IT i jiných oborů. Nové technologie se šíří rychle a vyhrávají ty státy, které tyto technologie mají. Proto je o jejich umístění velký zájem a je zde konkurenční boj, ve kterém hrají důležitou roli stimulační podpory, ať již formou přímých i nepřímých pobídek, ale také další aspekty. Z pohledu zahraniční firmy, aniž bych se vyhraňovala konkrétním zaměřením, nám jde o nové obchodní příležitosti, ale také o dlouhodobou prosperitu státu, kupní sílu a konkurenceschopnost v mnoha ohledech,“ uvedla místopředsedkyně AFI a zástupce členské firmy CBRE Marta Šťastná.

Důležité jsou podle místopředsedkyně Šťastné nicméně kvalita a dlouhodobý přínos investic, které je vhodné objektivně vyhodnocovat a reagovat na změnu potřeb. „Členské společnosti AFI patří mezi přední profesionály z různých oblastí a vnímají tyto trendy dříve a v tomto mohou být (například vládě) nápomocni.  Zmínila bych také, že vnímáme pozitivně snahu o systémovou ochranu trhu EU i České republiky skrze schválený zákon o prověřování zahraničních investic, neboť je nezbytné si pohlídat strategické obory a kontrolu nad nimi,“ zdůraznila místopředsedkyně Šťastná.

Již loni na své Výroční konferenci AFI upozornila, že Česku chybí dlouhodobá investiční strategie a investice brzdí mnoho faktorů. Zvyšuje se cena práce, chybí infrastruktura, obce nemají peníze na kofinancování projektů, situaci v současnosti zhoršuje i pandemie koronaviru. Kroky státu jsou těžko předvídatelné, rozhodování o investicích nedosahuje ani na evropský průměr.

AFI proto dlouhodobě usiluje o to, aby byla posíleny možnosti obcí při rozhodování o příchodu investorů stejně jako jejich finanční kapacita. Situaci by pomohla zlepšit úprava v rozpočtovém určení daní, minimálně na úrovni daně z příjmu právnických osob. Rozpočtové určení daní přitom stanoví, do jakého rozpočtu plyne příslušná daň nebo její část. Právě daňové příjmy mají vliv na příjmy obecních rozpočtů, jejich finanční stabilitu a nezávislost. Zatím však není pro úpravu politická vůle ani na úrovni ministerstva financí, vlády a samotných obcí.

Další členové Řídícího výboru:

Martin Dittrich – Bilfinger Tebodin

Jakub Holec – 108 AGENCY

Gabriela Hrbáčková – Hofmann Wizard

Jan Linhart – KPMG ČR

Blake Wittman – GoodCall

Členové Kontrolní komise:

Luděk Hanáček – Deloitte Czech Republic

Jakub Lichnovský – PRK Partners

Klára Sobotková – Panattoni

Kontakt: Ivona Novotna, PR Manager, ivona.novotna@afi.cz, 731 889 963

O AFI

Sdružení pro zahraniční investice (AFI) je financováno z příspěvků svých členů a partnerů. Tvoří ho téměř čtyřicítka mezinárodních i ryze českých firem, které již mnoho let pomáhají investorům vstupovat na tuzemský trh. Sdružení jim poskytuje své služby bez nároku na odměnu. Funguje jako první kontaktní místo, pomáhá s navigací a procesy rozhodování pro jakékoli příchozí zahraniční podnikání. AFI má také bohaté zkušenosti s řízením projektů, výběrem místních partnerů, mediací kontaktů mezi podnikatelskou a veřejnou sférou v České republice. Pomáhá rovněž českým investorům expandovat na lokálním trhu i v zahraničí.

 

Další novinky

Vyrobeno v