Sdružení pro zahraniční investice - AFI volilo nové vedení

úterý, 29. Ledna 2019

Nejvyšší post ve Sdružení pro zahraniční investice – AFI (Association for Foreign Investment) již popáté obhájil Kamil Blažek, který tak bude po dobu dalších dvou let zastávat funkci předsedy řídícího výboru. Pro nejbližší období považuje staronový předseda za nejdůležitější téma AFI podnítit změny, které by vhodně reagovaly na nové podmínky v ekonomice, zejména na nedostatek pracovních sil a rostoucí konkurenci v okolních zemích.

Plenární zasedání Sdružení pro zahraniční investice – AFI zvolilo 16. ledna 2019 nové vedení na další dvouleté období. V řídícím výboru tak zasednou Kamil Blažek (Kinstellar), Martin Dittrich (Bilfinger Tebodin), Ondřej Havránek (Weinhold Legal), Petr Koljaděnko (Takenaka Europe), Jakub Lichnovský (PRK Partners), Jan Linhart (KPMG), Tomáš Míček (P3 Logistic Parks), Petra Rychnovská (ASB Group) a Marta Šťastná (CBRE). Členy kontrolní komise byli zvoleni Luděk Hanáček (Deloitte), Martin Ježek (Grafton Recruitment) a Klára Sobotková (Panattoni Europe).

Post předsedy AFI obhájil Kamil Blažek, který je v čele AFI již od roku 2010. Petra Rychnovská spolu s Petrem Koljaděnkem a Tomášem Míčkem byli zvoleni místopředsedy AFI pro následující dva roky.

Podle Kamila Blažka se nyní musí činnost Sdružení přizpůsobit novým podmínkám a zaměřit se na investice mj. z hlediska pracovních sil a průmyslových ploch vhodných zejména pro velké zahraniční společnosti: „Za současné situace, kdy v některých oborech není možné sehnat kvalifikované pracovníky, nelze čekat, že k nám budou proudit velké výrobní investice. Je třeba se zaměřit na sofistikovanou výrobu, byť i v menších objemech, a cíleně si vybírat investice a investory, kteří vhodně zapadnou do mozaiky stávajících podniků.“

AFI bude podle nového vedení k těmto tématům pořádat semináře a diskuze a ve spolupráci s agenturou CzechInvest apelovat na příslušné státní orgány a organizace, aby se více zaměřily jak na oblast školství a vzdělávání, tak i na podporu budování kvalitní průmyslové infrastruktury. Právě tyto dva aspekty jsou podle Kamila Blažka základním předpokladem pro vytvoření prostředí vhodného pro lákání investic v oblasti s vyšší přidanou hodnotou.

Další novinky

Vyrobeno v