Sdružení AFI k návrhu zákona o investičních pobídkách: Vláda by měla rozhodovat jen o strategických pobídkách s podporou nad dvě miliardy korun

čtvrtek, 25. Srpna 2022

Kromě strategických pobídek je nutné podpořit i investice do transformace autoprůmyslu a další technologické sektory.

Zpřísňovat už teď tvrdé podmínky pro „vyšší přidanou hodnotu“ má smysl až po analýze dosavadních výsledků.

Sdružení pro zahraniční investice – AFI jednoznačně vítá návrh změny zákona tak, aby vláda nerozhodovala o všech investičních pobídkách. Praxe posledních několika let ukázala, že tento úkol je odborného charakteru a je to něco, na co se procesy rozhodování vlády vůbec nehodí, což dokládá celá řada investičních záměrů, které bohužel v posledních letech spadly pod stůl. Současný návrh ale předpokládá, že vláda bude nadále rozhodovat o všech pobídkách, kde se platí investorům podpora v hotovosti – zde by bylo potřeba jít dále a nechat na rozhodování vlády (které je z podstaty vždy dlouhé a neefektivní)  jen pobídky pro investice strategické,  s hotovostní podporou investice nad dvě miliardy korun.

Kamil Blažek, předseda Sdružení pro zahraniční investice – AFI, říká: „Velmi doporučujeme rozšířit obory, které se kvalifikují pro pobídky, o medium high-tech obory dle definice Českého statistického úřadu.  Současný návrh předpokládá jen 3 sektory (farmaceutický, elektronický, letecký a kosmický) a je tím například vyloučena podpora investic v oblasti elektromobility, která je pro transformaci autoprůmyslu v souladu s nízkoemisním hospodářstvím klíčová. Autoprůmysl tvoří desetinu našeho HDP a pětinu exportu a musíme zabránit tomu, aby nás zcela minula vlna transformačních investic v autoprůmyslu – s tragickým dopadem na budoucnost naší ekonomiky.“

Pokud jde o zpřísnění podmínek pro získání investičních pobídek, zde je hlavní bod sdružení AFI to, že je potřeba analyzovat dopad současných pobídek a kritéria přenastavit. Nebráníme se zpřísnění v situacích, kdy pro to mluví věcné argumenty, ale hlavním cílem musí být, aby Česká republika nepřicházela o významné klíčové technologické investice nebo nebyla schopná podporovat sektory kritické v ohledu současného vývoje politického či ekonomického (například výrobu obnovitelných zdrojů a úspory energií).

„Obáváme se proto zpřísnění podmínek týkajících se tzv. „vyšší přidané hodnoty“ investice, tedy například jejich rozšíření na defacto celou republiku, které povede pouze k tomu, že řada důležitých investic ze zajímavých oborů k nám vůbec nepřijde. Je třeba připomenout, že za poslední čtyři roky investiční pobídky nedostala žádná tzv. montovna (tedy jednoduchá kompletační výroba). Není tedy důvod se bát, že se situace v tomto změní, a není proto třeba podmínku vyšší přidané hodnoty zpřísňovat,“ doplňuje Kamil Blažek.

Další novinky

Vyrobeno v