Průzkum podnikatelského prostředí v Česku

Středa, 22. Září 2021

To a další vyplývá ze závěrů průzkumu Sdružení pro zahraniční investice – AFI mezi investory, který byl prezentován na Výroční konferenci AFI

Praha 21. září – V úterý 21. září uspořádalo Sdružení pro zahraniční investice – AFI v kongresovém centru České národní banky Výroční konferenci s názvem „Cílené investice jako vakcína české ekonomiky“. AFI na konferenci prezentovalo reprezentativní průzkum mezi investory, kteří v České republice investovali v oblasti průmyslu a služeb v posledním čtvrtstoletí. Závěry obsahují podněty ke změnám, které firmám ulehčí život, zvýší jejich ekonomickou aktivitu a prospějí celému hospodářství. Na konferenci také vystoupila řada významných osobností české ekonomiky jako ekonomové Miroslav Singer a Tomáš Sedláček, Petr Očko z MPO, Zbyněk Frolík z Linetu, Zuzana Krejčiříková z ČEZu, Anna Pasková za MŽP, Radek Špicar ze Svazu průmyslu, Michal Menšík z DoDo, Jaroslava Rezlerová z ManpowerGroup a řada dalších. AFI také udělilo prestižní ceny AFI  - Ceny za významný počin v oblasti investic byly uděleny dvěma investorům, konkrétně BMW Mobility Development Center a Prusa Research. Cenu za dlouholetý přínos investičnímu prostředí získal Karel Dobeš za zásluhy o rozvoj kosmického průmyslu.

„Průzkum potvrdil některé trendy a problémy, o kterých jsme věděli, ale také odhalil další podněty pro změny podnikatelského prostředí v Česku. Pozitivní zpráva je, že firmy chystají velké investiční výdaje – hlavně do lidí, digitalizace a robotizace.  Problém budoucnosti však je, že 60 % firem je v problematice Green Dealu a celého dekarbonizačního trendu zmatená, dezorientovaná, a to jim brání v něm hledat příležitosti a využít jej jako odrazový můstek pro budoucí rozvoj. Dalším důležitým závěrem je kritický nedostatek pracovní sil, který zmínilo 45 % respondentů,“ říká k závěrům průzkumu Kamil Blažek, předseda Sdružení pro zahraniční investice – AFI.

Klára Sobotková, místopředsedkyně kontrolní komise Sdružení pro zahraniční investice - AFI považuje za alarmující závěr týkající se spolupráce mezi investory a obcemi: „71 % respondentů vnímá, že spolupráce a vzájemná podpora mezi obcemi a firmami je takřka na mrtvém bodě.“  Člen řídícího výboru Sdružení pro zahraniční investice – AFI Jan Linhart dodává: „Téměř 75 % firem vidí investiční pobídky jako prospěšné pro ekonomiku jako celek, což považujeme za potvrzení důležitosti tohoto nástroje pro zvýšení motivace investorů umístit zde své projekty.“

Kvalitu průzkumu podtrhuje nejen vysoký stupeň odezvy, odpověděly téměř dvě stovky společností, ale také složení respondentů, kteří byli z řad top managementu, majitelů, jednatelů, výkonných, finančních, personálních či provozních ředitelů.  Díky závěrům z průzkumu získalo AFI podněty, které chce aktivně řešit s relevantními institucemi a vládou České republiky s cílem zlepšit podnikatelské a investiční prostředí v Česku. Více k výsledkům průzkumu naleznete níže.

Výroční konference AFI pokryla kromě průzkumu čtyři diskuzní bloky a to o nadcházejících volbách a možných povolebních scénářích, debatu o reinvesticích, jak efektivně využít tématu „Pevnosti Evropa“ a související dekarbonizaci a ozelenění ekonomiky a na závěr pohled do budoucnosti trendů v lidských zdrojích a online prostředí.

Živá diskuse byla k řadě témat, ale za velké téma prolínající celou konferencí lze označit dekarbonizační politiku, která je megatrendem jak v EU tak i na globální úrovni, který ale česká veřejnost a ani firmy takto nevnímají. Přitom jeho ignorování je velkou hrozbou a jeho rychlé a aktivní využití je ohromnou příležitostí pro ekonomiku a jednotlivé firmy napříč segmenty. Shoda panovala také na nutnosti přiblížit zájmy firem a obcí, kde podnikají a motivovat je ke spolupráci – a jak jinak lépe než změnou rozpočtového určení daní, tedy aby část daně z příjmu firem šla přímo do rozpočtu obce.

Kamil Blažek k Výroční konferenci doplňuje: „Jsem rád, že debata i v předvolební atmosféře byla věcná a chovám naději, že tato věcnost a stabilita zafunguje i v jakémkoliv povolebním uspořádání.“

AFI také udělilo dvě ceny AFI za významný počin v oblasti investic dvěma investorům. Prvním z nich je BMW Mobility Development Center v Sokolově, které bude prvním vývojovým centrem ve východní Evropě a promění tuto oblast v centrum atraktivních a moderně orientovaných technologií.  Druhým oceněným je česká firma vyrábějící 3D tiskárny Prusa Research, která je v současnosti druhým největším výrobcem světa a v začátcích pandemie pružně reagovala na situaci a certifikovala a následně rozdala statisíce tištěných ochranných obličejových štítů.  Cenu za dlouholetý přínos investičnímu prostředí získal Karel Dobeš, vládní zmocněnec pro spolupráci s Evropskou agenturou pro družicovou navigaci GSA a předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP ČR).

Hlavní závěry průzkumu na téma „Zlepšení podnikatelského prostředí v České republice“

Závěry Sdružení pro zahraniční investice - AFI

Fakta z průzkumu

1. POTVRZENÍ ZŘEJMÉHO:
„Investiční pobídky vidí jako prospěšné výrazná většina firem. Je to motivace pro tahouny trhu a nejsou to "peníze zdarma" jako u dotací.“

Téměř 75 % firem odpovědělo, že investiční  pobídky přispívají celkovému rozvoji české        ekonomiky.

2. VELKÝ PROBLÉM BUDOUCNOSTI:
„Výrazná většina firem je v problematice Green Dealu a celého dekarbonizačního trendu zmatená, dezorientovaná, a tím pádem není schopna v něm hledat příležitosti a využít to jako odrazový můstek pro budoucí rozvoj. To je zásadní problém a je třeba to změnit.“

V otázce Green Dealu (tzv. Zelené dohody) jsou názory firem roztříštěné. 12 % vidí Green Deal jako jednoznačnou příležitost a 13 % jako jednoznačné riziko. 28 % jej vidí jako možnou příležitost a 27 % jako možné riziko a 20 % respondentů neví. Navíc jen 29 % firem odpovědělo, že má zpracovanou strategii na snížení uhlíkové stopy a 43 % ji zatím připravovat nehodlá.

3. VELKÝ PROBLÉM SOUČASNOSTI: „Kritický nedostatek pracovních sil spolu s mezerami v jejich kvalifikaci omezuje rozvoj a potřebné změny v české ekonomice.

A) je třeba proaktivně a promyšleně vpouštět do Česka zahraniční pracovní sílu , především ze zemí, které poskytují větší pravděpodobnost její bezproblémové integrace,

B) je třeba pracovat na rekvalifikaci a změně vzdělanostní struktury české pracovní síly a studentů.“

Naprostá většina společností (77,9 %) se shodla, že jejich zaměstnanci budou potřebovat nové dovednosti a to především vzdělání v oblasti IT, digitalizace, automatizace a robotizace. Téměř 45 % uvádí, že pokud by mohlo sdružení AFI vyřešit jeden problém v oblasti lidských zdrojů, tak je to právě dostatek kvalitní a kvalifikované pracovní síly, vzdělaní zaměstnanci a podpora atraktivity odborných učilišť, spolupráce s firmami a aktualizace učebních oborů. Často se objevovaly komentáře ve prospěch otevření trhu a zjednodušení zaměstnávání cizinců.

4. FIRMY CHYSTAJÍ VELKÉ INVESTIČNÍ VÝDAJE: „Firmy vidí potenciál pro svůj rozvoj ve vývoji nových výrobků a procesů a v digitalizaci a robotizaci, a k tomu většina dotazovaných firem využívá vlastní nemovitosti. To všechno vyvolává velké investiční potřeby do technologií, zařízení i lidských zdrojů.“

65 % firem očekává rozvoj v IT a technologických dovednostech, individuálně je to rozvoj v oblasti vývoje nových výrobků nebo procesů (27 %), digitalizace a robotizace (24 %) a Průmysl 4.0 (14 %).  Téměř 70 % firem podniká zcela nebo převážně v jimi vlastněných  nemovitostech.

5. SPOLUPRÁCE A VZÁJEMNÁ PODPORA MEZI OBCEMI/MĚSTY A FIRMAMI JE NA MRTVÉM BODĚ:
„Většina firem vnímá hlavně nezájem místních samospráv o jejich problémy. Přitom by vzájemná spolupráce pomohla oběma stranám. Problémem je nedostatek vzájemné motivace pro spolupráci a řešením (mj.) změna rozpočtového určení daní a lepší institucionální rámec.“

Téměř 71 % respondentů uvedlo, že se místní samospráva nezajímá o aktivity a možnou podporu jejich firmy.

 

Kontakt: Ivona Novotna, PR Manager, ivona.novotna@afi.cz, 731 889 963

 

O Sdružení pro zahraniční investice - AFI

Sdružení AFI je organizace pro komplexní podporu investic a investorů v České republice. Vzniklo v roce 1996 jako platforma pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru s cílem kontinuálně zlepšovat české investiční prostředí, podmínky pro investory, legislativu a komunikaci a výměnu informací. AFI sdružuje na 40 špičkových firem podporujících prémiové investice, které mají dlouholetou historii v pomoci všem typům nově příchozích investorů na český trh.

Tuzemští investoři, od největších globálních značek až po středně velké české firmy s českými vlastníky, se objevují na radaru neustále - od vstupu do EU přes ekonomickou krizi 2008 až po pandemii COVID.  AFI zprostředkovala řadu klíčových zahraničních investic, patří mezi ně například firmy Honeywell, Toyota, Johnson Controls, NEXEN Tire, Denso, Yankee Candle, Canpack a A123.

Business Guidebook - ojedinělý průvodce pro zahraniční investory

Jednou z nejdůležitějších rolí AFI je být prvním kontaktním místem pro zahraniční investory, poskytovat jim pomoc s navigací a procesy při rozhodování pro jakékoli zahraniční příchozí podnikání. Pro tento účel proto pravidelně AFI vydává v tuzemsku ojedinělou publikaci Business Guidebook. Ta představuje Českou republiku komplexně ve všech makroekonomických úhlech pohledu a poskytuje nově příchozím i současným investorům komplexní informace o investování v ČR.

Další novinky

Vyrobeno v