Proběhly vízové semináře 2023

Seminář

30.10., 31.10.,9.11.2023

Brno, Ostrava, Praha

Na přelomu října a listopadu 2023 se uskutečnily Vízové semináře v Praze, Brně a Ostravě, pořádané agenturou CzechInvest ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Sdružením pro zahraniční investice – AFI a jejími členy - společnostmi Deloitte a Brož Brož Vala.

Hlavním tématem letošního ročníku se staly novinky v programech ekonomické migrace. Zuzana Habartová a Gabriela Bauerová z CzechInvest seznámily publikum s vládními vízovými programy, kdy se vedle programu Kvalifikovaný zaměstnanec, Klíčový a vědecky personál a Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec nově otevřel čtvrtý program Digitální nomád. Představeno bylo také navyšování kvót pro vybrané země, které by mohlo částečně pomoci napjaté situaci na pracovním trhu.

Se svou prezentací vystoupili zástupci odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, kteří se informovali o změnách v legislativě týkající se imigrace pracovníků ze třetích zemí. Akcentována byla i situace ukrajinských občanů.

Na semináři dále představili zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí program  EURES+3Z Up!, který byl spuštěn na začátku roku 2023.

Seminář se zaměřil i na aktuální informace a doporučení v oblasti zaměstnávání cizinců, kde odprezentovali své praktické zkušenosti členové AFI – Deloitte a Brož Brož Vala.

Semináře se těšily vysoké účasti a dle pozitivních reakcí splnily informační očekávání účastníků.

Vyrobeno v