Představení AFI na Japonské obchodní komoře Shókókai

Středa, 24. Května 2023

Rádi bychom upřímně poděkovali Shókókai (Japonské obchodní a průmyslové komoře v České republice) za to, že naše sdružení mělo příležitost se poprvé zúčastnit nedávného pravidelného měsíčního setkání komory v Praze.

Klára Sobotková, místopředsedkyně řídícího výboru AFI, přednesla zdravici a Ondřej Votruba, výkonný ředitel AFI, přednesl prezentaci o možné spolupráci mezi Shókókai a AFI.

Během večeře jsme pak vedli spoustu plodných a příjemných rozhovorů.

Další novinky

Vyrobeno v