Pracovní místa, infrastruktura, školství a Green Deal patří mezi nejdiskutovanější témata investorů v Karlovarském kraji

Kulatý stůl

24.3.2022

Cheb

Karlovarský kraj pokládá za klíčové podporovat investory ve svém regionu, a proto uspořádal společně se Sdružením pro zahraniční investice – AFI a Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje panelovou diskuzi. Všechny strany se v rámci debaty shodly, že aktivní podpora investorů a s tím spojených oblastí jako jsou pracovní místa a zázemí, infrastruktura, školství a Green Deal, jsou v rámci rozvoje kraje zcela zásadní.

Náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí Karel Jakobec společně s předsedou Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje Tomášem Lindou a členy Sdružení pro zahraniční investice - AFI diskutovali s investory, starosty a dalšími zástupci místní samosprávy v rámci panelové diskuse na téma Systematický přístup ke zlepšení podnikatelského prostředí. V něm se především věnovali problematice podpory firem, které v rámci Karlovarského kraje investují v oblasti průmyslu a služeb.

Green Deal

Kamil Blažek, předseda Sdružení pro zahraniční investice – AFI, seznámil přítomné s výsledky celorepublikového průzkumu mezi firmami a investory, který mapoval zejména problematiku pracovních sil, budoucí investiční plány, aktuální problémy investorů nebo oblast Green Dealu: „Karlovarský kraj a zejména Sokolovsko musí nyní aktivně řešit otázku Green Dealu. Znamená to dívat se na tuto masivní změnu jako na příležitost, nikoli jako na problém, a začít budovat podnikání v oborech založených na dekarbonizaci. Energetická krize Green Deal pozmění, ale dekarbonizaci spíše urychlí. Z průzkumu sdružení AFI také vyplývá, že 40 % investorů vnímá Green Deal jako příležitost – a toto číslo letos dál roste.“

Pracovní místa

Gabriela Hrbáčková, členka Řídícího výboru Sdružení pro zahraniční investice – AFI prezentovala data z aktuálního průzkumu personální agentury Hofmann Personal a sdružení AFI mezi investory na specifika pracovního trhu v Karlovarském kraji: „75 % firem totiž uvedlo, že mají problém najít kvalifikovanou pracovní sílu na nižší pozice a 35 % na střední pozice. 64 % firem z Karlovarského kraje však v reakci na aktuální situaci uvedlo, že uprchlíci mohou zaplnit pracovní místa a vyřešit tak dlouhodobý problém s nedostatkem pracovníků a 63 % z nich jim dokonce plánuje nabídnout pracovní místa.“

Tento závěr podporuje i komentář náměstka hejtmana Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí Karla Jakobce k aktuální situaci: „Od začátku krize na Ukrajině pomáháme ukrajinským občanům s ubytováním a dalšími procesy, které souvisí s příchodem do Česka. Uvědomujeme si vážnost situace, ale na druhou stranu jejich příchod může znamenat pro Karlovarský kraj i příležitost. Z našeho kraje odchází, ať už z pracovních nebo osobních důvodů, hodně obyvatel a jejich počet v regionu stále klesá. Rádi proto vytvoříme pracovní příležitosti i zázemí ukrajinským občanům, kteří budou chtít u nás zůstat.“

Infrastruktura a rozvoj průmyslových zón

Klára Sobotková, místopředsedkyně Kontrolní komise Sdružení pro zahraniční investice – AFI upozorňuje na budoucí nedostatek průmyslových prostor na Karlovarsku, po kterých je enormní poptávka: „Karlovarský region je vzhledem ke své poloze velmi atraktivní pro firmy z Německa a také pro rozšiřování kapacit firem, které již na v regionu působí. V našem přehledu však vidíme, že budoucí rozšiřování průmyslových zón na Karlovarsku a Chebsku není dostačující a tím pádem tato oblast může přijít o důležité investory pro rozvoj obchodu a služeb.“

Tomáš Linda, předseda Krajské Hospodářské komory Karlovarského kraje také vidí příležitost, jak vytěžit maximum pro Karlovarský kraj z jeho unikátní polohy:  "Obrovskou příležitost pro Karlovarský kraj vidím v řešení dopravní infrastruktury, konkrétně napojení našeho regionu na německou dálniční síť, dostavbě dálnice D6 do Prahy a v otevření otázky rychlostní tepny přes Krušnohoří. Rozvoj železniční sítě je také velmi důležitý pro dopravní infrastrukturu našeho kraje. Co však vnímám jako riziko je, že se nepočítá s naším regionem v rámci plánovaných tras vysokorychlostních železnic.“

Školství

Školství je jedna z oblastí, jejíž rozvoj je pro Karlovarský kraj klíčový. Filip Dušek, místopředseda Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje a majitel společnosti Elroz Invest shrnuje pozitiva, ale také budoucí výzvy pro Karlovarský kraj v oblasti školství: „V poslední dekádě došlo k mnoha významným investicím do školství, kdy bylo několik středních škol zejména technického zaměření zmodernizováno nebo i nově postaveno. Prioritou do budoucnosti je, ať  v kraji působí kvalitní střední a vysoké  školy, a hlavně ať nám zůstávají v regionu absolventi těchto škol.“

Panelová diskuse se uskutečnila 24.3.2022 v příjemných prostorech chebské restaurace Hvězda a zúčastnilo se jí na téměř dvě desítky zástupců etablovaných firem v Karlovarském kraji a zástupců místních samospráv.

Vyrobeno v