Podpora podnikatelského prostředí je pro Středočeský kraj prioritou

Spolupráce a maximální podpora pro investory

středa, 24. listopadu 2021

Středočeský kraj pokládá za klíčové zajímat se o investory ve svém kraji, a proto ve středu 24. listopadu uspořádal společně se Sdružením pro zahraniční investice – AFI a Středočeským inovačním centrem panelovou diskuzi. Všechny strany se v rámci debaty shodly, že aktivní podpora investorů je v rámci rozvoje kraje zcela zásadní.

Náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik společně s ředitelem Středočeského inovačního centra Pavlem Jovaničem diskutovali se členy Sdružení pro zahraniční investice – AFI v rámci panelové diskuse na téma Systematický přístup ke zlepšení podnikatelského prostředí. V něm se především věnovali problematice podpory firem, které v rámci Středočeského kraje investují v oblasti průmyslu a služeb. Firmy a společnosti jsou důležitými segmenty pro všeobecný rozvoj a prosperitu nejen obce, ale v konečném důsledku i celého kraje. Podpora jejich podnikání je pro nás zcela zásadní.  Středočeský kraj chce být partnerem, který nabízí pomoc a podílí se na hledání a následné realizaci řešení problémových oblastí. Z tohoto důvodu vítám podobné diskuse a setkání, díky kterým se můžeme dozvídat o konkrétních problémech, se kterými se firmy ve středních Čechách potýkají, a společně s nimi hledat a zejména nacházet jejich řešení“ uvedl náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik. Zástupci Sdružení pro zahraniční investice AFI seznámili přítomné s výsledky celorepublikovému průzkumu mezi investory, který mapoval zejména problematiku pracovních sil, budoucí investiční plány či aktuální problémy investorů nejen ve Středočeském kraji. Celkově téměř 71 % respondentů uvedlo, že se místní samosprávy (města o obce) nezajímají o aktivity a možnou podporu jejich firmy. Středočeský kraj chce jít naopak investorům vstříc a řešit jejich problémy, které mohou v současné době ovlivnit jejich rozvoj a působení. „Vítáme, že Středočeský kraj má vstřícný přístup a hledá řešení, se kterým my v AFI rádi pomůžeme. Z dnešní diskuse dokonce vidíme, že firmy chtějí spolupracovat, ale nemají k tomu příležitost. Tento fakt podtrhuje i výsledek průzkumu AFI, kde 83 % investorů ze Středočeského kraje a Prahy uvedlo, že s nimi místní samosprávy nespolupracují,“ dodává předseda Sdružení pro zahraniční investice – AFI Kamil Blažek. Dále k dopravní infrastruktuře Kamil Blažek doplňuje: „Střední Čechy a Praha jsou spojené nádoby, navzájem na sobě závisí a jejich dopravní propojení bez jakýkoliv překážek je životně důležité. Veřejné investice do hromadné dopravy, dobudování dálniční sítě kolem Prahy a dotažení pražského okruhu jsou nutností pro uvolnění potenciálu středních Čech.“

Z hlediska pracovní síly má Středočeský kraj a Praha dobrou základnu jak pro odborně vzdělané pracovníky na kvalifikované pozice, tak i do výroby. Nicméně problém nedostatku pracovních sil investoři z této oblasti také řeší, jen ne v takové míře, jako další kraje České republiky. Shodují se v chybějící kvalifikaci pracovníků, což by podle zástupců firem měla řešit dlouhodobá podpora atraktivity odborných učilišť a technických vysokých škol, užší spolupráce s firmami i aktualizace učebních oborů. „Firmy vidí východisko také v přijímání zahraničních pracovníků, k tomu je však nutné zjednodušit zaměstnávání cizinců. Nábor lze přitom zrychlit například digitalizací imigračního procesu, tedy podáváním a vyřizováním veškerých žádostí elektronickou formou přes datové schránky,” říká Gabriela Hrbáčková, členka Řídícího výboru Sdružení pro zahraniční investice – AFI.  

„Z jednotlivých pracovních míst postrádají investoři ze Středočeského kraje a Prahy stejné pozice jako investoři v celorepublikovém měřítku a to IT vývojáře, elektrikáře, svářeče nebo konstruktéry. Velkým problém je pro zaměstnavatele pak obecně nábor na výrobní pozice,” dodává Gabriela Hrbáčková.

"SIC může stávajícím i novým investorům ve Středočeském kraji nabídnout především hluboké znalosti v oblasti regionálního výzkumu a vývoje. Velké firmy díky tomu mohou navázat nová partnerství s výzkumníky, kteří jim pomůžou s inovacemi produktů nebo služeb. Našimi klienty jsou především malé a střední firmy, kterým jsem již takto pomohli například s vývojem IT systému v logistice nebo novou technologií pro průmyslové měření korozivity materiálu. Taková spolupráce může být výhodná například pro velké firmy, které řeší nové technologické výzvy či rozvojové směry," říká Pavel Jovanovič, ředitel SIC a dodává: "Další možností je zapojení korporací do inovačního ekosystému Středočeského kraje formou networkingu v naší Business komunitě. Případně využití našich více než 150 prověřených expertů a konzultantů z celé ČR, které sdílíme s ostatním inovačními centry v síti Ynovate. Zároveň připravujeme nové služby, které mohou oslovit velké firmy z pohledu jejího rozvoje nebo jako investora do nadějných technologických startupů či spinoffů."

To a další vyplývá ze závěrů panelové diskuze firem ze středních Čech a Prahy se zástupci Středočeského kraje a Sdružení pro zahraniční investice – AFI.

Vyrobeno v