Kvóty brzdí zaměstnávání zahraničních pracovníků. U některých zemí jsou vyčerpané.

Pondělí, 16. Května 2022

Sdružení pro zahraniční investice – AFI navrhuje v rámci programu Kvalifikovaný zaměstnanec přerozdělení kvót ve prospěch zahraničních pracovníků, kteří mají o prací v České republice zájem, ale roční kvóta pro jejich zemi je vyčerpaná. Sdružení AFI také podporuje možnost kvóty pro pracovní povolení zcela zrušit.

Gabriela Hrbáčková, Členka Řídícího výboru Sdružení pro zahraniční investice – AFI, říká: „V souvislosti s válkou na Ukrajině došlo k pozastavení programů ekonomické migrace, především programu Kvalifikovaný zaměstnanec na Ukrajině a v Bělorusku. Roční kvóta pro tento program pro Bělorusko je 1 900 žadatelů a pro Ukrajinu 40 000 žadatelů. Pokud budou v roce 2022 čerpány na Ukrajině a v Bělorusku kvóty pouze v měsících leden a únor, zůstane nevyčerpáno 83 % kapacity programu pro tyto dvě země, což je přibližně 35 000 pracovníků. Navrhujeme proto přerozdělení zbylých kvót pro Ukrajinu a Bělorusko mezi ostatní země – zejména Moldavsko, Kazachstán a Indii, kde jsou největší problémy s kapacitou programu Kvalifikovaný zaměstnanec.“

V důsledku války přijelo do České republiky velké množství uprchlíků z Ukrajiny. Většina uprchlíků z Ukrajiny jsou ženy a děti, v jejichž případě se nejedná o ekonomickou migraci a dá se předpokládat, že většina z nich se bude chtít vrátit po skončení válečného konfliktu zpět na Ukrajinu. Muži ve věku 18 až 60 let mají až na výjimky zákaz opustit území Ukrajiny a musí se zapojit do obrany země.

„Na trhu práce v ČR nejvíce chybí kandidáti na pozice svářečů, ve strojírenství, ve stavebnictví, zámečníci, elektrikáři nebo obsluha CNC – což jsou pozice obsazované převážně muži. Pokud se nezmění kvóty pro počet žádostí o zaměstnanecké karty, které mohou zastupitelské úřady přijímat, budou tito pracovníci chybět i nadále,“ doplňuje Gabriela Hrbáčková ze sdružení AFI.

Současné kvóty a návrh

„Tyto návrhy tvoří naprosto elementární minimum, které českou ekonomiku pomohou udržet funkční v oblasti nedostatku pracovních sil a mohla se udržovat. Pokud ji ale chceme nastartovat,  měly by se kvóty na pracovní povolení zcela odbourat,“ říká Kamil Blažek, předseda Sdružení pro zahraniční investice – AFI.

Kvóty jsou nařízením vlády č. 233/2021 Sb. nastaveny v programu Kvalifikovaný zaměstnanec v tuto chvíli takto: Bělehrad 1 900, Dillí 600, Kišiněv 1 100, Kyjev 1 100, Lvov 40 000, Manila 2 000, Minsk 1 900, Nursultan 500, Ulánbátar 1 000. Po ukončení konfliktu na Ukrajině se počty opět vrátí k původnímu rozdělení, tedy Ukrajina o své kvóty do budoucna nepřijde.  

Dále navrhujeme navýšit maximální počty žádostí o zaměstnanecké karty, které lze podat na zastupitelském úřadě dle nařízení vlády č. 233/2021 Sb. Firmy, které zajištovaly své personální potřeby prostřednictvím pracovníků z Ukrajiny, mají připravenu infrastrukturu pro ukrajinsky/rusky mluvící pracovníky. Z tohoto důvodu by bylo pro zaměstnavatele praktické, kdyby mohly nahradit chybějící pracovníky z Ukrajiny kvalifikovanými pracovníky z jiných postsovětských států: Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán. Z evropských zemí by to mohla být Bosna a Hercegovina, jejíž občané jsou nám kulturně a jazykově blízcí a s jejichž integrací má ČR zkušenosti z 90. let. Z neevropských zemí navrhujeme rozšířit kvóty pro zastupitelský úřad v Indii, kde je aktuálně nulová kvóta mimo programy ekonomické migrace, a protože zastupitelský úřad v Indii slouží také pro např státní příslušníky Nepálu a Bangladéše, kteří musí své vízové záležitosti řešit přes Velvyslanectví ČR v Indii, a kteří jsou aktuálně úplně vyloučeni z možnosti zažádat o zaměstnaneckou kartu, pokud se nejedná o vysoce kvalifikované pozice. Navrhujeme tedy právě nejvíce navýšit kvótu primárně pro Dillí.

„V případě, že by se kvóty zvedly i jen o 30 tisíc lidí, v poměru s počtem uprchlíků z Ukrajiny se jedná o zanedbatelné množství. Takový počet trh práce nijak neohrozí, naopak pokud bude i v budoucnu nedostatek kvalifikované pracovní síly, hrozí přesunování výrobních firem z ČR do zahraničí, a dokonce propouštění českých pracovníků,“ uzavírá Gabriela Hrbáčková ze sdružení AFI.

Informace o aktuální volné kapacitě Programu kvalifikovaný zaměstnanec (s výjimkou Ukrajiny) naleznete zde. 

Další novinky

Vyrobeno v