Kulatý stůl sdružení AFI s hejtmanem Ústeckého kraje řešil s místními firmami transformaci regionu

Středa, 23. Listopadu 2022

Ústecký kraj pokládá za klíčové řešit s firmami ve svém regionu aktuální témata a podporovat místní investory, a proto upořádal společně se Sdružením pro zahraniční investice – AFI kulatý stůl na téma „Jak udělat z Ústeckého kraje Porúří České republiky?“ s vedoucími zástupci významných firem a investorů v kraji. Stěžejními tématy byly „Strategické směřování regionu Ústeckého kraje a transformace regionu“, „Revitalizace brownfieldů a development v Ústeckém kraji“ a závěry aktuálního průzkumu sdružení AFI mezi firmami z Ústeckého kraje k oblastem energetiky, green dealu, dodavatelských řetězců, zaměstnanosti nebo investičních pobídek.  

Hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller se osobně účastnil diskuze a s firmami probral témata jako transformace regionu nebo současné problémy, které místní podnikatelé v současnosti řeší: „Pro mě slova prosperující a úspěšný kraj znamenají především to, že se tu lidem dobře žije, že mají dobrou práci a jsou tu spokojení. To je úkolem a posláním podnikatelů, my jako krajská samospráva se snažíme pro ně vytvořit co nejlepší podmínky. Jsem rád, že už brzy budeme právě pro malé a střední podniky vypisovat první dotační výzvy v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace. Znamená to peníze na rozvoj našich podniků, stabilní a zajímavou práci pro naše občany a rozvíjející se region.“  

Sdružení AFI prezentovalo aktuální průzkum, ze kterého vyplývá několik klíčových závěrů. Kamil Blažek, předseda Sdružení pro zahraniční investice – AFI, k tomu uvádí: „Firmy v Ústeckem kraji jsou výrazně skeptičtější ohledně byznysových příležitostí z green dealu – to je potřeba změnit a je to i úkol pro nás.  Současně je ale patrné, že lépe chápou, že je důležité mít správnou ESG strategii – více firem v kraji ESG strategii ve firmě má nebo ji chystá. Dalším významným bodem je, že naprostá většina firem se chce aktivně podílet na vzdělávání studentů, kteří by u nich mohli nastoupit, a to v rámci praktické výuky a učňovského vzdělávání. To je velmi povzbuzující fakt.“  Více závěrů z průzkumu je v tabulce na konci tiskové zprávy.

Klára Sobotková, místopředsedkyně kontrolní komise sdružení AFI a ředitelka regionálního rozvoje společnosti Panattoni k rozvoji regionu doplňuje: „Ústecký kraj je krajem, který má sice řadu překážek rozvoje, pramenících z minulosti, ale současně má díky rozsáhlým brownfieldům obrovské příležitosti. Možnosti redevelopmentu dnes opuštěných, dříve velmi úspěšných průmyslových oblastí, jsou příležitostí k úspěšnému rozvoji regionu. Je však třeba najít cesty, jak tyto potíže společně překonat např. zjednodušením komplikovaných povolovacích procesů a časově pružnějšího rozhodování úřadů.

Suroviny, polotovary, energie a mzdy

88 % firem v Ústeckém kraji uvedlo, že bylo zasaženo v posledních 6 ti měsících nedostatkem vstupních surovin a polotovarů. V porovnání s celorepublikovým průměrem (69 %) je to téměř o 20 % více.

Všechny firmy v Ústeckém kraji, které odpověděly v průzkumu, byly zasaženy nárůstem cen vstupů surovin, polotovarů, energií a mezd.

Vliv ruské invaze na Ukrajinu

71 % bylo zasaženo ruskou invazí na Ukrajinu, zatímco v rámci celé ČR to je o 8 % méně a to 63 %.

18 % zvažuje účast na zakázkách při obnově Ukrajiny, což je v porovnání s celorepublikovým průměrem (35 %) o 17 % méně.

Investiční pobídky, dotační tituly

59 % firem v Ústeckém kraji uvedlo, že dostupnost investičních pobídek ovlivňuje rozhodování jejich firmy o investicích v České republice, zatímco celorepublikový průměr je o 15 % nižší a to 44 %.

88 % firem v Ústeckém kraji uvedlo, že plánuje další investice v Česku, což je o 8 % více než celorepublikový průměr (80 %).

59 % hodlá pro své investice využít dotačních titulů, což kopíruje celorepublikový průměr, který je 61 %.

ESG

24 % firem v Ústeckém kraji ESG strategii nemá a ani ji nepřipravuje, zatímco v rámci ČR je to o 16 % více a to 40 %.

Od podpory obcí, měst či politické reprezentace firmy v Ústeckém kraji očekávají:

-       Zlepšení dopravní infrastruktury

-       Zajištění dostatečného počtu ubytovacích kapacit

-       Zajištění dostatečného počtu míst ve školách a školkách

-       Snížení administrativní zátěže, digitalizace

-       Nezasahovat

-       Komunikovat, spolupracovat, zapojovat podniky

Zaměstnanci

67 % firem z Ústeckého kraje by podpořilo zrušení kvót na zahraniční zaměstnance, což kopíruje podobný závěr jako v celorepublikovém průměru (74 %).

Firmám v Ústeckém kraji nejvíce chybí kvalifikovaní pracovníci ve výrobě či skladu (82 %), vyšší technické pozice (53 %) nebo liniový vedoucí ve výrobě (24 %).

71 % firem v Ústeckém kraji uvedlo, že se chtějí rozvíjet v oblasti Digitalizace a robotizace, 59 % ve Vývoji nových výrobků nebo procesů nebo 41 % v oblasti Investic a stavebních úprav pro snížení energetické náročnosti provozu.

Další novinky

Vyrobeno v