Kulatý stůl s firmami v Ústeckém kraji

Kulatý stůl

23. 11. 2022

10.00 - 14.00

INOVAČNÍ CENTRUM ÚSTECKÉHO KRAJE / ICUK

Ústecký kraj pokládá za klíčové řešit s firmami ve svém regionu aktuální témata a podporovat místní investory, a proto upořádal společně se Sdružením pro zahraniční investice – AFI kulatý stůl na téma „Jak udělat z Ústeckého kraje Porúří České republiky?“ s vedoucími zástupci významných firem a investorů v kraji.

Stěžejními tématy byly „Strategické směřování regionu Ústeckého kraje a transformace regionu“, „Revitalizace brownfieldů a development v Ústeckém kraji“ a závěry aktuálního průzkumu sdružení AFI mezi firmami z Ústeckého kraje k oblastem energetiky, green dealu, dodavatelských řetězců, zaměstnanosti nebo investičních pobídek.  

Hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller se osobně účastnil diskuze a s firmami probral témata jako transformace regionu nebo současné problémy, které místní podnikatelé v současnosti řeší: „Pro mě slova prosperující a úspěšný kraj znamenají především to, že se tu lidem dobře žije, že mají dobrou práci a jsou tu spokojení. To je úkolem a posláním podnikatelů, my jako krajská samospráva se snažíme pro ně vytvořit co nejlepší podmínky. Jsem rád, že už brzy budeme právě pro malé a střední podniky vypisovat první dotační výzvy v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace. Znamená to peníze na rozvoj našich podniků, stabilní a zajímavou práci pro naše občany a rozvíjející se region.“  

Sdružení AFI prezentovalo aktuální průzkum, ze kterého vyplývá několik klíčových závěrů. Kamil Blažek, předseda Sdružení pro zahraniční investice – AFI, k tomu uvádí: „Firmy v Ústeckem kraji jsou výrazně skeptičtější ohledně byznysových příležitostí z green dealu – to je potřeba změnit a je to i úkol pro nás.  Současně je ale patrné, že lépe chápou, že je důležité mít správnou ESG strategii – více firem v kraji ESG strategii ve firmě má nebo ji chystá. Dalším významným bodem je, že naprostá většina firem se chce aktivně podílet na vzdělávání studentů, kteří by u nich mohli nastoupit, a to v rámci praktické výuky a učňovského vzdělávání. To je velmi povzbuzující fakt.

Klára Sobotková, místopředsedkyně kontrolní komise sdružení AFI a ředitelka developmentu společnosti Panattoni k rozvoji regionu doplňuje: „Ústecký kraj je krajem, který má sice řadu překážek rozvoje, pramenících z minulosti, ale současně má díky rozsáhlým brownfieldům obrovské příležitosti. Možnosti redevelopmentu dnes opuštěných, dříve velmi úspěšných průmyslových oblastí, jsou příležitostí k úspěšnému rozvoji regionu. Je však třeba najít cesty, jak tyto potíže společně překonat např. zjednodušením komplikovaných povolovacích procesů a časově pružnějšího rozhodování úřadů.

Vyrobeno v