Investiční seminář Shenzen

Hybridní seminář

pátek, 26. března 2021

Shenzhen, Čína

Dne 24. března 2021 se v čínském Shenzenu uskutečnil hybridní investiční seminář, který byl organizován agenturou CzechInvest ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Pekingu a Sdružením pro zahraniční investice – AFI. Semináře se zúčastnilo na 25 investorů z různých odvětví.

Zahájení celého semináře včetně prezentace o českém investičním prostředí, se ujal český velvyslanec v Pekingu, pan Vladimír Tomšík. Následovala prezentace ředitele zahraniční kanceláře agentury CzechInvest Jana Zapletala, který nastínil schopnosti výzkumu a vývoje České republiky a představil konkrétní případové studie čínských investic z posledních let. Mezi vystupujícími byly i členské společnosti AFI - Bilfinger Tebodin, Deloitte a PRK Partners. Všichni vystupující se živě připojili, aby přítomné účastníky pozdravili alespoň na dálku. Úvod do právních perspektiv včetně založení firmy v České republice představil pan Shiyang Zhang, právní zástupce pro česko-čínské vztahy ve společnosti PRK Partners, přehled realitního trhu a jak efektivně založit vlastní továrnu představil pan Stone Li – Business Development Manager ve společnosti Bilfinger Tebodin a Preferenční politiky a programy pro investory v České republice představila paní Stephenie Hsu, zástupce China Desk ve společnosti Deloitte Czech Republic. Jejich prezentace byly následovně spuštěny na předem připravených videích. Celý seminář byl zakončen networkingem.

Vyrobeno v