Členové

Gleeds je přední mezinárodní společnost s tradicí více než 130 let se sídlem v Londýně. Její činnost je založena na zabezpečování širokého spektra služeb v oblasti stavebnictví. V ČR a SR působí již 25 let. Své služby poskytuje zahraničním i domácím investorům s cílem garantovat jim efektivitu vkládaného kapitálu.

V souladu s tím se podílí na přípravě projektů zpracováním studií proveditelnosti a zajištěním přípravy v souladu s národní legislativou. Gleeds navrhuje konkrétní postupy pro řízení projektů, zpracovává rozpočty, časové harmonogramy řízení rizik a zajišťuje kontrolu. Pro investora zajišťuje služby s čerpáním úvěrů.

Při své konkrétní činnosti vystupuje Gleeds v souladu se zájmy klienta a jedná jako nezávislý partner. To garantuje investorovi maximální objektivitu služeb. Pro svoji činnost má společnost kvalifikované pracovní týmy s dostatečnými zkušenostmi ověřených podloženými referencemi. Konkrétní způsob a metody práce jsou založeny na uplatňování firemního know – how. Přitom využívá moderní metody řízení projektů, sdílení dat a komunikace se zákazníkem. Kvalita práce je ověřována mezinárodními standardy. Činnost společnosti je podložena pojištěním až do výše 5 mil. GBP.

Společnost Gleeds Česká republika, s.r.o. je součástí mezinárodní skupiny konzultantů pro management a stavebnictví. Pražská pobočka byla založena v roce 1991 a na investičním a stavebním trhu České republiky a Slovenské republiky (pod jedním vedením) působí přes 25 let. V současné době můžeme vykázat poskytování činností při technickém, organizačním a finančním zabezpečování realizace širokého spektra projektů zahrnujících výstavbu kancelářských, společensko-kulturních, residenčních, obchodních a průmyslových objektů, hotelů apod. V rámci poskytování služeb na podporu a zabezpečování investičních projektů v ČR a ve SR důsledně vycházíme z platného zákonodárství. Naše aktivity jsou spojeny se všemi segmenty českého a slovenského stavebního trhu v soukromém a veřejném sektoru.

Gleeds je jednou z největších stavebně konzultačních firem v Evropě. Společnost byla založena v roce 1885 panem Richardem Cummingem Gleedem v Londýně. V současnosti má 71 kanceláří v 20 zemích napříč 6 kontinenty s celkovým počtem přes 1800 zaměstnanců. Své aktivity rozvíjí ve většině zemí střední a východní Evropy s projekty řízenými z kanceláří v České republice, Maďarsku, Polsku, Slovensku, Rusku, Ukrajině a Rumunsku, stejně tak jako v řadě dalších lokalit západní Evropy, zemí Asie, Afriky, Ameriky, Austrálie a zemí Středního východu. Díky rozsáhlé síti kanceláří po celém světě, které poskytují zázemí, zdroje a finanční stabilitu, jsme schopni řídit komplexní, často i nadnárodní projekty.

Závazkem společnosti Gleeds je poskytovat kvalitní služby, uspokojovat zákazníky a neustále se zlepšovat, což potvrzuje i skutečnost, že jsme nositelem Certifikátu dle normy jakosti ISO 9001:2016. Postupy Gleeds při vývoji projektu a techniky řízení nákladů jsou určeny k efektivnímu plánování, řízení, sledování a podávání zpráv o všech aspektech projektu. Naše strategie a systémy jsou určeny k minimalizaci rizika a přispění k čistému svědomí a duševnímu klidu klientů. Každému zákazníkovi je věnována maximální pozornost s cílem splnit v největší možné míře jeho oprávněné požadavky, a to i ty, které lze předpokládat. Provádíme sběr a vyhodnocování informací o spokojenosti zákazníků se službami realizovanými organizací Gleeds Česká republika s.r.o. 
Máme politiku ochrany zdraví a bezpečnosti a rovněž jsme získali Certifikát dle normy ISO 45001:2018. Gleeds v systému řízení dodržuje veškeré aspekty současných trendů environmentálního managementu, což potvrzuje i skutečnost, že jsme nositelem Certifikátu podle normy ISO 14001: 2016. Firma je kryta pojištěním odpovědnosti za škodu (Professional Indemnity Insurance).

Nabízené služby:

 • Projektový management a monitoring
 • Management nákladů a Value Engineering
 • Kontrola kvality projektu
 • Technické audity a znalecké posudky (Due Diligence)
 • Technický dozor investora
 • Zástupce investora, zástupce poskytovatel úvěru
 • Vyhodnocení tendrové a smluvní dokumentace
 • Ochrana zdraví & bezpečnost při práci
 • Kalkulace rozpočtu a studie proveditelnosti
 • Harmonogram & Design stavby
 • Porovnání nákladů výstavby a administrace smluv 
 • Rizikové analýzy a management 
 • Řízení investičního záměru
 • Poradenský management
 • Finanční služby 
 • Služby pro partnery PPP (Public Private Partnership) soukromého a veřejného sektoru
 • LEED a BREEAM služby

Kontaktní údaje

Gleeds Česká republika, s.r.o.
Konviktská 30
110 00 Praha 1
Česká republika

Tel.: +420 222 899 111
Fax: +420 224 236 888
E-mail: gleeds.prague@gleeds.cz
Web: www.gleeds.cz

Hlavní kontaktní osoby v ČR

Ing. Vladimír Bílý, CSc.
generální ředitel a jednatel společnosti

Ing. Tomáš Homola, MRICS
výkonný ředitel společnosti, kancelář Praha

Seznam poboček ve světě (pro účely exportních aktivit)

More information at: https://cz.gleeds.com/all-locations/

Ostatní

 • Certifikát systému řízení jakosti dle normy jakosti ISO 9001:2016
 • Certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ISO 45001:2018.
 • Certifikát systému řízení environmentálního managementu dle normy ISO 14001:2016

 

Poskytované služby

 • Inženýring / povolování / stavebnictví

Reference

 • AFI (Africa Israel) Group
 • Ballymore Properties
 • Barclays
 • CPI Group
 • ČSOB a.s
 • Komerční banka a.s.
 • PPF
 • Telefónica a.s.
 • Tesco Stores ČR a.s.
 • UniCredit Group
 • ABN Amro Bank
 • AERO Vodochody
 • AIG Lincoln Czech Republic
 • Allen & Overy
 • Amesbury
 • Andersen Consulting
 • AVON Automotive
 • Bayer s.r.o.
 • Besnet Prague
 • BMW
 • BNP - Dresdner Bank ČR a.s.
 • BPB Group Plc / Rigips a.s.
 • British Telecom
 • Caisse des depots et Consignations
 • Central Resources
 • Cineplex Odeon Corporation
 • Crestyl
 • Czech and Slovak Investment Advisors
 • CR City
 • Česká Obchodní
 • Marks & Spencer
 • Česká spořitelna
 • Český rozhlas
 • ČVUT
 • DEGI
 • Deutsche Bank London
 • Discovery Group
 • Dixons
 • Doughty Handson
 • Electroworld
 • Ernst & Young
 • Ford
 • Fyzikální ústav Akademie věd
 • GE Commercial Finance
 • GE Capital Golub
 • Gillette / Braun
 • Hard Rock Café
 • Hewlett Packard S.A.
 • Hill´s Pet Nutrition
 • Hotel Hilton
 • Hotel International a.s.
 • Hotel Jalta
 • HSBC
 • Hunter Douglas s.r.o.
 • ING Real Estate
 • International School of Prague
 • JP Morgan
 • Jana Investment
 • Johnson Controls s.r.o.
 • J & T Bank
 • Kajima Corporation
 • Kentucky Fried Chicken
 • Kings Gate London
 • Lucas Aftermarket Operations
 • Lucas RISTS Ltd. Romania
 • Lighthouse Group
 • Lucas SEI Wiring Systems Ltd
 • Mosaic Property
 • MEL
 • Motorola s.r.o.
 • Mr. T J Bata
 • Orco Property Group
 • Passerinvest a.s.
 • Panattoni
 • Philip Morris
 • Polus Centre Slovakia
 • PRE
 • Raiffeisen Bank
 • Robert Flemming Investments
 • Rockwell BCS Liberec a.s.
 • Senior Automotive
 • Service Inns s.r.o.
 • Shell Czech Republic a.s.
 • Skanska Property CZ s.r.o.
 • Slough Estates
 • Slovenská Sporiteľňa
 • SmithKline Beecham/Sterling Health
 • Ster Century
 • Sumitomo
 • Tibbett & Britten Slovakia s.r.o.
 • TK Development
 • TRW Automotive
 • Trizec Hahn s.r.o.
 • Trigranit
 • UBM Bohemia
 • Unibail Rodamco a.s.
 • Unilever Slovakia s.r.o.
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Veba Immobilien AG
 • Volksbank
 • Wikov MGI
 • Wentwood Properties Ltd
 • Zeon
Zobrazitvíce méně
Vyrobeno v