Členové

EXPAT SUPPORT je dobře zavedená společnost se sídlem v Praze, se specializací na oblast imigračního práva. Naším hlavním cílem je poskytovat našim klientům, převážně zahraničním společnostem s pobočkami v České republice, vynikající služby ve všech otázkách týkajících se oblasti zahraniční zaměstnanosti. Kromě standardních služeb spojených s vyřizováním pracovních a pobytových oprávnění pro zahraniční pracovníky, poskytujeme také odborné poradenství v jakýchkoliv nestandardních situacích, ve kterých se zahraniční pracovníci mohou ocitnout. Naše činnost zahrnuje všechny oblasti imigračního práva a zaměstnávání zahraničních pracovníků přicházejících do České republiky z celého světa.

Služby

1. INBOUND VÍZA

SCHENGENSKÉ VÍZUM

Jedná se o vízum pro pobyt s maximální délkou 90 dnů.

DLOUHODOBÉ VÍZUM

Jedná se o vízum pro pobyt delší než 90 dnů. Existuje mnoho různých variant dlouhodobého víza a rozlišují se zejména podle účelu (důvodu) pobytu. Nejčastějšími důvody bývá sloučení rodiny, soužití partnerů, studium nebo podnikání. Dlouhodobé vízum za účelem podnikání je určené osobám, které chtějí v České republice vykonávat podnikatelskou činnost na základě živnostenského oprávnění.

DLOUHODOBÝ POBYT

Nejrozšířenější druh povolení k pobytu je určený osobám, které mají v plánu v České republice pobývat déle než jeden rok nebo osobám, které již v České republice pobývají na základě dlouhodobého víza a mají v plánu prodloužit si délku pobytu.

ZAMĚSTNANECKÁ KARTA

Zaměstnanecká karta je druh povolení dlouhodobého pobytu na území ČR, kdy je účelem pobytu cizince zaměstnání (tato karta je určena pro všechny druhy zaměstnání bez ohledu na stupeň odborné způsobilosti). Cizinec s tímto typem pobytu je oprávněný pobývat na území ČR a zároveň pracovat na pracovní pozici, na kterou mu zaměstnanecká karta byla vydána. Volné pracovní místo je třeba na začátku procesu nahlásit na Úřadu práce. Samotný schvalovací proces trvá obvykle 60 dnů od podání žádosti na zastupitelském úřadu. Zaměstnanecká karta je vydávána nejdéle na dobu 2 roky, je možné ji prodloužit. Po řádném oznámení a schválení ze strany MV je možné změnit pracovní pozici nebo změnit zaměstnavatele.

MODRÁ KARTA

Modrá karta je dalším druhem povolení k dlouhodobého pobytu na území ČR, kdy je účelem pobytu zaměstnání. V případě modré karty je vyžadována vysoká kvalifikace vysokoškolské vzdělání) a zaměstnavatel musí žadateli zaručit mzdu odpovídající minimálně 1,5násobku průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR. Cizinec s tímto typem pobytu je oprávněný pobývat na území ČR a zároveň pracovat na pracovní pozici, na kterou mu modrá karta byla vydána. Volné pracovní místo je třeba na začátku procesu nahlásit na Úřadu práce. Samotný schvalovací proces trvá obvykle 60 dnů od podání žádosti na zastupitelském úřadu. Modrá karta je vydávána nejdéle na dobu 2 roky, je možné ji prodloužit. Změna zaměstnavatele nebo pracovní pozice podléhá během prvních 2 let pobytu na území předchozímu souhlasu MV. Po dvou letech se tyto změny MV pouze oznamují.

PROGRAMY PRO PODPORU EKONOMICKÉ MIGRACE

(Program klíčový a vědecký personál, Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Program kvalifikovaný zaměstnanec)

V současné době tyto vládní programy usnadňují možnost vyřízení pobytových oprávnění pro zahraniční zaměstnance. Zařazení společnosti do jednoho z vládních programů přináší zaměstnavatelům i budoucím zaměstnancům mnohé výhody, například zajišťují cizincům přednostní pří stup na zastupitelské úřady k podání žádosti o povolení k pobytu či urychlují schvalovací proces. V současné době, kdy pandemie COVID omezila fungování některých zastupitelských úřadů, představuje účast ve vládním programu mnohdy jedinou možnost, jak zaměstnaneckou kartu či dlouhodobé vízum za účelem podnikání zahraničním zaměstnancům zajistit.

TRVALÝ POBYT

Cizí státní příslušníci, kteří se v České republice usadili a chtějí zde trvale žít a splňují všechny zákonem stanovené podmínky, mohou podat žádost.

PŘECHODNÝ POBYT

Toto potvrzení je vydáváno na základě žádosti občana EU nebo jeho rodinného příslušníka, který může být ze třetí země. Získá-li cizinec přechodný pobyt v ČR, je českou legislativou vnímán stejně jako občan EU.

2. OUTBOUND VÍZA

Naši profesionální konzultanti jsou připravni Vašim zaměstnancům pomoci se zajištěním víz do jakékoli země, kam plánují cestovat, ať už za účelem pracovním či rekreačním. Pro různé země existuje několik specifických požadavků a různých typů víz, které naši konzultanti znají a díky tomu má celý proces žádosti o vízum hladký a rychlý průběh. Nejvíce poptávané destinace jsou následující:

 • Spojené státy americké
 • Velká Británie
 • Čína
 • Kanada
 • Indie
 • Spojené arabské emiráty
 • Brazílie
 • africké země a mnoho dalších…

3. OSTATNÍ SLUŽBY

ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ

S radostí pomůžeme zajistit živnostenské oprávnění všem, kdo mají zájem o podnikání v České republice.

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ

Zajišťujeme podporu pro získání řidičského oprávnění, což je aktuální zejména v případech, kdy řidičské oprávnění z jiné země není v České republice akceptováno. Rádi žadatele z řad Vašich zahraničních zaměstnanců provedeme procesem získání řidičského oprávnění. V případě, že to bude zapotřebí, doprovodíme je i na kondiční jízdy s instruktorem autoškoly.

REGISTRACE NA CIZINECKÉ POLICII

Všichni cizinci (včetně občanů EU) jsou povinni se registrovat na oddělení Cizinecké policie. Naše společnost Vašim zaměstnancům při této povinnosti poskytne osobní asistenci některým z našich zkušených konzultantů.

ČESKÉ OBČANSTVÍ

Cizinci s trvalým pobytem v České republice mají možnost zažádat o české občanství. Náš tým je připraven zájemcům, kteří splňují zákonné podmínky, poskytnout plnou podporu s celým procesem žádosti až do samotného vyřízení.

ŽÁDOST O RODNÉ ČÍSLO

Rodné číslo může být přiděleno cizinci, který má dlouhodobé vízum, trvalý, dlouhodobý nebo přechodný pobyt v České republice. Naše společnost je připravena poskytnout Vám v této záležitosti nezbytnou podporu.

HLEDÁNÍ BYDLENÍ

Vašim zaměstnancům poskytneme potřebnou asistenci při hledání vhodného bydlení.

Vyjednáme pro Vaše zaměstnance požadavky a smlouvu s pronajímatelem nemovitosti.

HLEDÁNÍ ŠKOLY PRO DĚTI A ZÁPIS

Najdeme tu nejvhodnější školu a školku pro děti Vašich zaměstnanců.

Vašim zaměstnancům pomůžeme s nezbytným zápisem jejich dětí do školy.

FINANČNÍ A PRÁVNÍ SLUŽBY

Pomůžeme Vašim zaměstnancům vytvořit smlouvy a jiné právní dokumenty.

Pomůžeme Vaším zaměstnancům zařídit nákup automobilu, nemovitosti apod. 

LÉKAŘSKÁ ASISTENCE

Kontaktní údaje

Expat Support s.r.o.
Ing. Veronika Cyrani
Ovocný trh 568/17
110 00 Praha 1 - Staré Město
Česká republika

Hlavní kontaktní osoby v ČR

Ing. Veronika Cyrani
Managing Partner
E-mail: veronika@expatsupport.cz

Mgr. Dana Kunzová
Operations Director
Email: dana@expatsupport.cz

Jakub Cyrani
Key Account Manager
Email: jakub@expatsupport.cz

Poskytované služby

 • Víza / pobídky

Reference

 • Žižka & Partners
 • Continental Automotive
 • Cushman & Wakefield Czech Republic
 • Tabella
 • Howden Group
 • McKinsey & Co.
 • Kostal CR
 • COLAS
 • Randstad
 • Wrike Czech, s.r.o.
 • Internet Mall
 • ASAHI CE & Europe Services s.r.o.
 • GEP Czech Republic
 • PharmaSwiss
 • Tamura Europe
 • Vysocina Gladiators
 • Geewa
 • Wood & Company Financial Services
 • Ortho Clinical Diagnostics Czech
 • Tirecheck
 • Alza.cz a mnoho dalších...
Zobrazitvíce méně
Vyrobeno v