Česko potřebuje restartovat ekonomiku – a kvalitní zahraniční investice jsou pro to nezbytné

Středa, 21. Dubna 2021

Sdružení pro zahraniční investice - AFI si letos připomíná 25 let od svého založení a představuje 25 návrhů ke změně

Praha 21. dubna 2021 – Zvýšit atraktivitu Česka pro investory, posílit finanční samostatnost obcí a motivovat je daňovými příjmy k podpoře byznysu, rozvíjet  průmyslový výzkum a zelenou ekonomiku. To jsou hlavní cíle Sdružení pro zahraniční investice (AFI). V Česku je kvalitních zahraničních investic ve srovnání s jinými unijními státy málo. Státu chybí ambiciózní dlouhodobá investiční strategie, nedostatečná je i dopravní, datová a vzdělávací infrastruktura, upozorňuje AFI. Koronavirová krize může dát nové příležitosti, změnit trh s nemovitostmi, přístup ke vzdělávání i podmínky pracovního trhu. Stát by měl zároveň do budoucna cíleně podporovat jen ta odvětví, která mají perspektivu.

Sdružení pro zahraniční investice (AFI) si letos připomíná 25 let od svého založení. U této příležitosti představuje 25 témat a stejný počet změn, které jsou seřazeny do pěti klíčových oblastí:

  1. Konkurenceschopnější Česko pro lákání nových investic
  2. Investice v obcích a regionech
  3. Krize jako příležitost: Covidu navzdory
  4. Česko jako hybatel Zelené dohody (Green Deal)
  5. Výzkum a vývoj jako hnací motor investic

„Rozhodování vlády při řešení koronavirové krize neukazuje Českou republiku v očích zahraničních investorů jako důvěryhodnou zemi. Přitom právě Covid může být pro českou ekonomiku, která byla do loňského roku mnoho let v dobré kondici, příležitostí, pro změnu a pro restart“ říká Kamil Blažek, předseda Sdružení pro zahraniční investice – AFI, který sdružení vede od roku 2010.

Česko má dobrou infrastrukturu, včetně zdravotnictví, a přesto byl poslední rok horší než být mohl. Česku chybí směřování a s končící pandemií je ho potřeba především v restartu ekonomiky. Sdružení pro zahraniční investice - AFI chce pomoci dostat Českou republiku z krizové situace a představuje 25 návrhů ke změně,“ dodává předseda AFI Blažek.

ČR potřebuje změnu podmínek pro investory

Česko potřebuje investory a investice. Stát jim musí vyjít maximálně vstříc a změnit svůj dosavadní, málo aktivní přístup. Musí vytvořit takové nástroje, aby ČR mohla o prestižní globální investiční záměry soutěžit s konkurenčními státy, jako je Polsko, Slovensko, Německo nebo třeba Španělsko. Pobídky ČR musí být flexibilnější a schopné vytvořit konkurenceschopné nabídky - podpůrné programy, investiční smlouvy, společné podniky, partnerství veřejného a soukromého sektoru. Prostě chovat se inovativně ve všech ohledech.

Česku rovněž chybí rozvinutá dopravní a datová infrastruktura, zaostává také v kybernetické bezpečnosti. „Je potřeba budovat kvalitní a moderní infrastrukturu, která bude tvořit páteř státu pro ekonomický rozvoj. Jiní nás v řadě oblastí za poslední dekádu doběhli a předběhli,“ upozorňuje předseda AFI Kamil Blažek. Klíčovým by se rovněž, i v souvislosti s dopady koronavirové krize, mohl stát nový stavební zákon. Tuto normu AFI považuje za první významnou koncepční změnu ve stavebních povolovacích předpisech za poslední dvě desetiletí, jež pomůže urychlit povolovací procesy. AFI zároveň podporuje pro rozvoj investic a výstavby využívání brownfieldů a zelené ekonomiky. Stát by měl rovněž motivovat obce a kraje daňovými příjmy z rozvoje byznysu v místě, takzvaným rozpočtovým určením daní, aby byly proaktivní v přístupu k investorům.

Jednou z důležitých oblastí je i podpora průmyslového výzkumu, který by měl více spolupracovat s vysokými školami a akademickými pracovišti. Stát by měl poskytnout zahraničním investorům lepší podmínky pro to, aby zakládali na území ČR svá výzkumná a vývojová centra. Zaměřit by se měl na specifické výzkumné oblasti, které mají potenciál rozvíjet se do budoucna. Jde zejména o oblast umělé inteligence, nanotechnologie, vesmír, letectví, zbrojní průmysl, energetické a budoucí zdroje, jako je vodík syntetický metan či pokročilé jaderné technologie.

„Dalším velkým úkolem je pomoc lokálním investorům expandovat na českém trhu i v zahraničí. Síla AFI je právě v členské základně a jejím širokém pokrytí problematiky v oblastech důležitých pro investice jako jsou např. výroba, vývoj a technologie či sdílené služby. Máme přesah do všech klíčových sektorů, například výroba, IT, energetika, finance, reality a dalších oborů,“ doplňuje Marta Šťastná, místopředsedkyně Sdružení pro zahraniční investice – AFI.

Co znamená AFI a jakou má historii

Sdružení AFI je organizace pro komplexní podporu investic a investorů v České republice. Vzniklo v roce 1996 jako platforma pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru s cílem kontinuálně zlepšovat české investiční prostředí, podmínky pro investory, legislativu a komunikaci a výměnu informací. AFI sdružuje na 40 firem podporujících prémiové investice, které mají dlouholetou historii v pomoci všem typům nově příchozích investorů na český trh.

Tuzemští investoři, od největších globálních značek až po středně velké české firmy s českými vlastníky, se objevují na radaru neustále - od vstupu do EU přes ekonomickou krizi 2008 až po pandemii COVID. AFI zprostředkovala řadu klíčových zahraničních investic, patří mezi ně například firmy Honeywell, Toyota, Johnson Controls, NEXEN Tire, Denso, Yankee Candle, Canpack a A123.

Další novinky

Vyrobeno v