Partneři

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) je think-tank soukromého sektoru pro veřejnou infrastrukturu, sjednocující zájmy a názory více jak 50 významných infrastrukturních dodavatelů a institucí – projektových a inženýrských kanceláří, stavebních společností, bank a poradců.

ARI prosazuje jasná pravidla plánování, veřejného zadávání a řízení transparentních smluvních vztahů podle osvědčené mezinárodní dobré praxe, která umožní dlouhodobě udržitelný a efektivní rozvoj veřejné infrastruktury. ARI vydává stanoviska, překlady zahraničních publikací, pořádá odborné diskuze a kulaté stoly za účasti zahraničních expertů, ministrů a zástupců investorských organizací v oblasti veřejné infrastruktury.

www.ceskainfrastruktura.cz

Města 2022: Zelená, chytrá, odolná a inkluzivní

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) a Svaz měst a obcí České republiky (SMOČR) prosazují moderní řešení zaměřená na lidi pro udržitelná česká města a možnosti jejich financování z evropských, národních a soukromých zdrojů v letech 2021–2027.

ARI a SMOČR jsou připraveni společně zlepšit a pečovat o kvalitu života ve městech a obcích, kde se lidé mohou pohybovat pohodlně, rychle a bez omezení, kde se efektivně nakládá s energiemi, sleduje kvalita ovzduší, kde se pomocí chytrého systému snižují náklady na distribuci pitné vody i čištění vody odpadní a kde vládne harmonický vztah mezi spokojenými obyvateli a přírodou.

Sledujte náš web – informace o akcích, projektech a financích na jednom místě:

www.zelena-mesta.cz

Kontaktní údaje 

Asociace pro rozvoj infrastruktury, z.s.
Na příkopě 583/15
110 00 Praha 1

E-mail: office@ceskainfrastruktura.cz
Web: www.ceskainfrastruktura.czwww.zelena-mesta.cz

Kontaktní osoby

Tomáš Janeba
prezident
tomas.janeba@ceskainfrastruktura.cz

Gabriela Švancarová
PR
PR@ceskainfrastruktura.cz

Vyrobeno v