Agentura CzechInvest a sdružení AFI uspořádali sérii vízových seminářů

Vízové semináře

5.-14. říjen 2021

Agentura CzechInvest uspořádala společně se Sdružením pro zahraniční investice – AFIMinisterstvem vnitra České republiky sérii vízových seminářů se zastávkami ve čtyřech českých i moravských městech. Jeden seminář byl v online formě. Tyto interaktivní přednášky poskytují prostor pro sdílení zkušeností a umožňují diskusi mezi účastníky a přednášejícími nad aktuálními palčivými otázkami z oblasti zaměstnávání cizinců v České republice.

Řečníci se věnovali obecné vízové problematice i vládním vízovým programům určeným pro zaměstnavatele a jejich pracovníky ze zemí mimo EU. Prezentace Ministerstva vnitra se zaměřila na pracovní migraci v kontextu roku 2021. Členové Sdružení pro zahraniční investice - AFI, Deloitte a Expat Support, se podělili o praktické zkušenosti s vízovou agendou a dotkli se novinek, které přinesla letošní novela zákona o pobytu cizinců. Integrační centra přiblížila roli zaměstnavatelů v organizaci povinných adaptačně-integračních kurzů pro cizince.

Semináře se uskutečnily v Praze (5. 10. 2021), Ústí nad Labem (7. 10. 2021), Ostravě (13. 10. 2021) a Brně (14. 10. 2021). Jediný anglický a současně i poslední seminář se uskutečnil v online formě 25. 10. 2021 přes platformu Microsoft Teams. Celkem se seminářů a jednoho webináře zúčastnilo kolem 150 účastníků.

Vyrobeno v