AFI zahájilo nový rok 2022 Plenárním zasedáním. Co přineslo nového?

Plenární zasedání

úterý, 11. ledna 2022

16:00 - 18:00

Praha

V úterý 11. ledna se konalo v prostorách advokátní kanceláře Kinstellar Plenární zasedání Sdružení pro zahraniční investice – AFI, kde členové AFI sdíleli informace o jednotlivých aktivitách, hospodaření a budoucích plánech.

Úvodem účastníky tradičně přivítal Kamil Blažek, předseda Sdružení pro zahraniční investice – AFI a shrnul proběhlé aktivity v roce 2021 a plán aktivit na rok 2022. Z marketingových aktivit patří k letošní jedinečné novince spuštění webu Czech Business Guide, který navazuje na tištěnou publikaci Business Guidebook. Tento web je ojedinělým místem a vstupní bránou do Česka, kde investoři, majitelé a management zahraničních i tuzemských firem, mohou najít komplexní informace o České republice a jejím podnikatelském, ekonomickém či politickém prostředí.

Za agenturu CzechInvest vystoupila ředitelka Divize investic a zahraničních aktivit Veronika Kratochvílová, která představila klíčové činnosti CzechInvestu v roce 2021. Její nástupkyně Eva Jungmannová nastínila výhled spolupráce CzechInvestu a AFI na rok 2022.

K Plenárnímu zasedání patří také návrh rozpočtu na rok 2022 a zpráva Kontrolní komise k hospodaření AFI v roce 2021, o které informoval Luděk Hanáček. Klíčovým bodem zasedání bylo opět projednávání nových přihlášek kandidátů na členství v AFI a to společnosti Prochazka & Partners, která zastupuje klienty v oblasti komerčních nemovitostí a společnosti SONY DADC patřící do skupiny SONY, která zabezpečuje špičkové služby celého dodavatelského řetězce pro zábavní průmysl i mimo ně. Na základě hlasování o přijetí nových členů byli tito noví členové do AFI řádně přijati s účinností od 12. ledna 2022.

Prochazka & Partners je přední poradenská společnost výhradně zaměřená na zastupování nájemců v oblasti komerčních nemovitostí. Tým odborníků z Prochazka & Partners poskytuje komerční a technické poradenství, aby každý klient byl schopen udělat plně informované rozhodnutí ohledně komerčních nemovitostí. Jejich znalosti a zkušenosti především pomáhají snižovat náklady a umožňují maximalizovat návratnost za investovaný kapitál. Druhým novým členem je společnost SONY DADC, která připravuje řešení šitá na míru potřebám jejich zákazníků, kterými jsou například významní herní, hudební nebo filmoví producenti. Jsou součástí celosvětové sítě, zahrnující servisní centra, výrobu, distribuci a digitální služby.

V posledním bodu prezentace představili jednotliví členové pracovních skupin jejich strategii, a to v oblasti lidských zdrojů (Gabriela Hrbáčková Kedová), energetiky (Martin Dittrich) a investičních pobídek (Jan Linhart).

Na závěr měli všichni možnost přivítat nový rok sklenkou dobrého vína a jídla a prodiskutovat nejen pracovní témata.

Vyrobeno v