AFI: Schválení stavebního zákona odbrzdí českou ekonomiku

úterý, 25. Května 2021

Praha, 25. května 2021 – Sdružení pro zahraniční investice – AFI dlouhodobě upozorňuje na pozitivní dopady schválení současného návrhu stavebního zákona.Jsme si plně vědomi skutečnosti, že návrh nového stavebního zákona není zcela dokonalý, nicméně i současně schvalovaný návrh stavebního zákona umožní výrazně zrychlit a zefektivnit výstavbu v České republice. Schválení zákona povede k odbrždění české ekonomiky, možnosti „proinvestovat se“ z ekonomické krize a  modernizace výstavby v České republice a také České republiky samotné,“ říká Kamil Blažek, předseda Sdružení pro zahraniční investice – AFI. Důvody „pro“ schválení stavebního zákona AFI shrnula do několika bodů:

  • Zrychlení, zjednodušení a předvídatelnost povolovacích procesů – AFI na základě svých analýz a zkušeností dlouhodobě kritizuje zcela nedostatečný stav povolovacích procesů v České republice, který se projevuje v jejich složitosti, délce a nepředvídatelnosti. Z tohoto důvodu ČR v povolování staveb výrazně zaostává nejen za nejvyspělejšími státy, ale rovněž za svými sousedy ve střední Evropě.
  • Transparentní povolovací proces - Kromě samotné délky povolovacích řízení, AFI rovněž kritizuje složitost a náročnost získávání stanovisek dotčených orgánů (zejména jejich nekoordinovanost, mnohdy extrémní požadavky na detail projektové dokumentace nebo častou rozpornost jednotlivých stanovisek), možnost opakovaného napadání jednotlivých rozhodnutí nebo nedostatek digitalizace.
  • Zjednodušení projektové dokumentace - AFI také dlouhodobě vyzývá ke skutečné modernizaci stavebního práva, která by měla spočívat ve zjednodušení a zkrácení povolovacích procesů, zjednodušení požadavků na projektovou dokumentaci s přenesením větší odpovědnosti na stavebníka a se současným posílením vynucovací pravomoci stavebního úřadu, v omezení obstrukčního jednání.
  • Digitalizace stavebních procesů a metodika BIM - AFI dále podporuje důslednou digitalizaci povolovacích procesů tak, aby se digitalizace stala běžnou praxí, aby byl mimo jiné umožněn nástup metodiky BIM, pro kterou je nutné dotvořit standardy, připravit úřady na práci s těmito daty a motivovat stavebníky v BIM pracovat.
  • Vyšší konkurenceschopnost České republiky a nalákání high-tech investic - AFI jako organizace, která se dlouhodobě zabývá řešením problematiky zahraničních investic a potřeb zahraničních investorů, upozorňuje, že nedostatečný stav povolovacích procesů, se stává velkou překážkou v konkurenceschopnosti České republiky, zejména při realizaci investic, a to včetně high-tech investic s vysokou přidanou hodnotou.
  • Zrychlení výstavby páteřní infrastruktury - AFI velice citlivé vnímá, že neutěšený stav povolovacích procesů negativně ovlivňuje nové investice a začíná mít dopad i na celkový chod ekonomiky z důvodu absence nebo zpoždění výstavby páteřní infrastruktury nebo klíčových projektů.
  • Překonání ekonomických následků pandemie COVID – 19 - AFI předpokládá, že nový stavební zákon bude také účinným nástrojem pro překonání ekonomických následků pandemie Covid 19.
  • Realizace opatření v souvislosti s Green Deal – rychlá realizace veškerých environmentálních a jiných opatření v souvislosti se zelenou dohodou.

Kontakt: Ivona Novotná, PR Manager, ivona.novotna@afi.cz, 731 889 963

Další novinky

Vyrobeno v