AFI apeluje na vládu České republiky

čtvrtek, 24. února 2022

„Od rána jsme v kontaktu se stovkami pracovníků z Ukrajiny, kteří jsou naprosto bezradní a prosí nás o pomoc. Většina jich chce zde zůstat, ale potřebují jasné vyjádření, zda jim Česká republika umožní urychleně přivést své rodiny a následně na území Česka legalizovat jejich pobyt. Poslední zprávy naznačují, že na ukrajinských hranicích se situace přiostřuje. V současné situaci máme informace, že přes hranice jsou pouštěny pouze ženy, děti a muži nad 60 let. Rozhodnutí České republiky by mělo být v řádu hodin. Jsme v kontaktu i s ukrajinskými dopravci a ve chvíli, kdy bychom jim řekli, tak jsou schopni svážet ženy a děti do Česka,“ říká k současné situaci Gabriela Hrbáčková, členka Řídícího výboru Sdružení pro zahraniční investice – AFI.

Za AFI navrhujeme následující postup:

V návaznosti na válečný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou a složitou situaci, ve které se ocitli tisíce ukrajinských občanů pracujících v Česku (a přispívajících velmi významně české ekonomice) navrhujeme za Sdružení pro zahraniční investice – AFI, aby Vláda ČR resp. příslušná ministerstva rozhodli neprodleně o následujícím postupu:

  1. Okamžité umožnění přicestovat do České republiky pro nejbližší rodinné příslušníky (tedy manželky/manžele, děti, rodiče). Týkalo by se to: rodinných příslušníků lidi, kteří mají pracovní povolení (tedy primárně Schengenská víza), všech se zaměstnaneckými kartami,  osob s dlouhodobými pobyty (studenti, podnikatelé), ale i pro rodinné příslušníky občanů České republiky, kteří mají ukrajinskou národnost.   
  2. Umožnění, pro všechny ukrajinské občany, kteří měli zažádáno o zaměstnanecké karty nebo krátkodobá víza za účelem zaměstnání, aby mohli přicestovat do České republiky, kde jim následně vízový štítek, umožňující práci, bude předán pracovišti OAMU nebo cizinecké policie, tak aby mohli legálně pracovat.
  3. Umožnit do budoucna výše uvedeným rodinným příslušníkům pracovat v ČR (je potvrzen zájem mnoha firem o takové zaměstnance).
  4. Umožnit do budoucna ukrajinským občanům legálně pobývajícím a zaměstnaným na území ČR požádat si o dlouhodobý pobyt v ČR.
  5. Ruku v ruce s těmito opatřeními začít zajišťovat možnost krátkodobého ubytování (do 90 dnů) pro výše uvedené ukrajinské občany a tuto možnost veřejně komunikovat, tak aby mohli obratem přicestovat

Další novinky

Vyrobeno v