About Association for Foreign Investment

Sdružení pro zahraniční investice

Sdružení AFI je organizace pro komplexní podporu investic a investorů v České republice. Vznikli jsme v roce 1996 na popud české vlády (MPO a CzechInvestu) jako platforma pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru s cílem kontinuálně zlepšovat české investiční prostředí, podmínky pro investory, legislativu a komunikaci a výměnu informací. Naší misí je také přivádět do Česka nové zahraniční investory a propagovat Českou republiku jako zemi, která je pro nové investice a podnikání ideální.

AFI je nyní tvořeno téměř 40 společnostmi podporujícími prémiové investice, které mají dlouholetou historii v pomoci všem typům nově příchozích investorů na český trh. Naši členové představují výběr těch nejlepších mezinárodních i čistě českých firem, jejichž cílem je podporovat investice a investory – od právních a daňových poradců, personálních konzultantů, architektů, projektových manažerů, až po realitní poradce, stavební a developerské firmy.

Jednou z našich nejdůležitějších rolí je být prvním kontaktním místem, poskytovat pomoc s navigací a procesy rozhodování pro jakékoli zahraniční příchozí podnikání. AFI má také bohaté zkušenosti s řízením projektů, výběrem místních partnerů, mediací kontaktů mezi podnikatelskou a veřejnou sférou v České republice. Dalším velkým úkolem je pomoc českým investorům expandovat na lokálním trhu i v zahraničí.

AFI poskytuje investorům své služby bez nároku na odměnu. Cílem je dosažení profitu pro Českou republiku a naše členy a partnery.

Odpovídáme na nové a nové výzvy, které se nám a našim „klientům“ z řad investorů - od největších globálních brandů až po středně velké české firmy s českými vlastníky - objevují na radaru neustále, od vstupu do EU přes ekonomickou krizi 2008 až po pandemii COVID19 v roce 2020 a 2021.

MISE

"Podporujeme investory a investice v České republice."

 

VIZE

 1. Propagovat Českou republiku jako zemi, která ideální pro nové investice a podnikání.
 2. Hájit zájmy zahraničních investorů v České republice.
 3. Rozvíjet, ovlivňovat a kultivovat investiční prostředí v České republice.
 4. Být platformou pro spolupráci soukromého a veřejného sektoru.
 5. Sdružovat špičkové konzultantské společnosti.

DLOUHODOBÉ CÍLE

 1. Zvýšit povědomí o sdružení AFI v České republice i zahraničí.
 2. Stát se jedním a jednotným kontaktním místem pro investory v Česku.
 3. Být byznysovou platformou pro členskou a partnerskou základnu a pro nejširší okruh zahraničních investorů v ČR.
 4. Být respektovaným partnerem ze strany veřejné správy a zvyšovat tak schopnost ovlivňovat a prosazovat témata ve veřejném sektoru.
 5. Být platformou, která svým členům, partnerům a dalším zainteresovaným stranám zprostředkovává obchodní příležitosti, cenné informace pro jejich byznys a poskytuje networkingové možnosti, a to jak uvnitř, tak mimo AFI.
 6. Aktivně vyhledávat obchodní příležitosti (zahraniční investice/poptávky po službách) pro své členy, resp. aktivně se profilovat tak, aby tyto příležitosti přicházely.

Kompletní strategie k dispozici zde. 

Jsme tu pro vás

Lidé

Ondřej Votruba

Výkonný ředitel

+420 606 022 536

ondrej.votruba@afi.cz

Kateřina Moravcová

Event Manager

+420 732 135 284

katerina.moravcova@afi.cz

Stanislava Šremrová

PR manažer

+420 777 075 050

stanislava.sremrova@afi.cz

Adiya Zhalel

Asistentka

+420 734 734 832

adiya.zhalel@afi.cz

Šárka Knoblochová

Projektová manažerka

+420 605 122 169

sarka.knoblochova@afi.cz

Made by