Podpora exportu investic

Podpora exportu investic

AFI disponuje řadou předních expertů na investice s hlubokou znalostí investičních potřeb firem. Těžíme z dlouholeté intenzivní spolupráce se soukromým i veřejným sektorem.

V rámci naší široké sítě kontaktů jsou mimo jiné velvyslanectví ČR, generální a honorární konzuláty, zahraniční zastoupení Ministerstva průmyslu a obchodu a stovky poboček členských firem AFI na zahraničních trzích.

AFI je spolehlivá platforma pro podporu Vašeho investičního záměru v zahraničí.

Zaměření v oblasti exportu investic:

 • Investiční a technologické celky (stavebně-technologické projekty včetně dílčích subdodávek)
  • Energetika, chemie, petrochemie, potravinářství (lihovarnictvím cukrovarnictví), vodohospodářství, zpracovatelský průmysl, property development, infrastruktura aj.
 • Přímá zahraniční investice realizovaná českou firmou v zahraničí - české firmy s expanzivním potenciálem
 • Akvizice a joint-ventures českých firem v zahraničí
 • Servis související s investiční a stavební činností
  • Konzultační služby související s investicí (právní poradenství, inženýring, jednání s licencory aj.)
  • Konzultační služby předcházející investici

Cílem AFI je:

 • Vyhledávat a aktivně vytvářet příležitosti pro export investic
 • Pomáhat zajistit zdroje vlastního kapitálu a dlouhodobého financování
 • Spolupráce s vhodnými partnery (např. nadnárodními kontraktory) na třetích trzích
 • Pomáhat formulovat strategie podpory exportu investic a investičních celků na veřejné úrovni a spoluvytvářet vhodné podmínky pro české firmy, které tyto projekty řídí či realizují
 • Rozdělení rizik mezi soukromý a veřejný sektor