Typy investic

AFI slouží investorům jako “one-stop-shop” služeb a pomáhá jim při zajišťování dalších potřeb. Zkušenosti a poskytované služby členských firem tvoří jedinečné a komplexní portfolio pro všechny klíčové fáze investičního procesu.

 

Desítky referenčních projektů úspěšně implementovaných investic a dlouholetá zkušenost našich členských firem s investicemi různé velikosti a napříč širokým spektrem oborů dokazují vysokou úroveň kvality poskytnutých služeb.

 

Typický příklad výrobního projektu může zahrnovat následující seznam služeb, které poskytují členské firmy AFI:

 

 • studie proveditelnosti

 • výběr vhodné lokality (z hlediska dostupnosti pracovní síly, zákazníků, nákladů na pronájem existujících prostor vs. délky povolovacích procesů)

 • informace o dostupných formách veřejné podpory (investiční pobídky, EU fondy, daňově odčitatelné položky, podpora VaV)

 • daňové poradenství, daňové struktury, mezinárodní zdanění

 • právní poradenství (založení společnosti, compliance, smlouvy)

 • personální poradenství a nábor

 • executive search

 • finanční poradenství

 • povolovací procesy výstavby

 • vyjednávání s úřady

 • zpracování projektové dokumentace

 • cost management

 • řízení výstavby

 • výstavba

 • projekty na klíč.

 • technická due diligence