České podnikatelské prostředíTransfer technologií a aplikovaný výzkum

Transfer technologií a aplikovaný výzkum

Je skutečností, že moderní ekonomiky a jejich úspěch jsou svázány s konkurence schopností průmyslu a průmyslového výzkumu. Česká republika vždycky měla v průmyslu silnou tradici velký inovační potenciál. Kromě kapacit v základním výzkumu by měla být minimálně stejná pozornost věnována i úspěšným transferům technologií vědeckých týmu na komerční trh. Současné projekty naznačují v oblasti spolupráce vysokých škol, výzkumných institucí a aplikační sféry příznivý trend. Tato spolupráce je jedním ze základních předpokladů pro prosperující ekonomiku a zároveň v zahraničí zvyšuje povědomí o špičkové úrovni českých technologií.

 

Sdružení pro zahraniční investice – AFI a Technologická agentura České republiky každoročně pořádají akci s názvem Nejlepší spolupráce roku, která se zaměřuje na zajímavé projekty, na kterých spolupracuje výzkumná a soukromá sféra. Zúčastněné projekty jsou většinou projekty z významných sektorů české ekonomiky, jako jsou mechanické inženýrství, automobilový průmysl, biotechnologie, IT, elektronika, nanotechnologie, optika, letectví. Navíc registrujeme účast téměř všech velkých českých univerzit.

 

Neustále pracujeme na posilování povědomí o úspěšných příkladech transferů vědeckého výzkumu do praxe a na motivování obou stran ke vzájemné budoucí spolupráci. Spolupracující entity jsou nakloněny tomu vybudovat úspěšné projekty a těžit tak z dlouhodobých synergických efektů vzájemné spolupráce.

 

Symbióza nápadů a myšlenek od obecného základního výzkumu s aplikovaným výzkumem, opřeným o kontakt s průmyslovou sférou a povědomí o potřebách trhu vede k úspěchu. by Automobilový průmysl by mohl být zářným příkladem. Nejenže vyvinul síť výrobních zařízení, rovněž rozvinul know-how napříč aktivitami výzkumných oddělení výrobců i nezávislých společností zaměřených na výzkum a inženýrské služby. Tento konkrétní sektor je zde tudíž velmi úspěšný. Vláda systematicky vylepšuje podmínky a prostředí pro interakci soukromé a výzkumné sféry.

 

Příklady zúčastněných projektů

MUNI / Přírodovědecká fakulta / Ústav fyzikální elektroniky

TONAK a.s.

Vývoj ekonomické a ekologické technologie pro zlepšení plstivosti králičích vláken

 

ČVUT- Fakulta strojní, Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii

TOS Varnsdorf

Mechatronický koncept vodorovných strojů

 

Vysoké učení technické v Brně,
Ústav Molekulární Genetiky AV ČR, v.v.i.

TESCAN, a.s.

Multimodální holografický mikroskop

České vysoké učení technické v Praze

KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s.

Pohybový závitový mechanismus

Vysoké učení technické v Brně

AtomTrace, s.r.o., Tescan Brno, s.r.o.

Vývoj přístroje Sci-Trace pro prvkovou analýzu materiálů technikou spektrometrie laserem indukovaného mikroplazmatu (LIBS)

Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

PARDAM s.r.o.

Způsob přípravy submikronových vláken amorfního oxidu křemičitého a submikronová vlákna amorfního oxidu křemičitého připravená tímto způsobem