Aktuality

07.11.2019 Posílení společnosti prostřednictvím kapitálového vstupu - fúze a akvizice; Brno, Plzeň, Pardubice

Sdružení pro zahraniční investice - AFI spolu s agenturou CzechInvest uspořádalo celkem tři semináře v rámci projektu agentury CzechInvest - CzechLink, a to v Brně 23. října, Plzni 31. října a Pardubicích 5. listopadu. AFI bylo zastoupeno členskými společnostmi ASB, Deloitte, Noerr a Weinhold Legal. Seminářů se celkem zúčastnilo 16 firem.

Projekt CzechLink si klade za cíl usnadnění fúzí a kapitálových vstupů českým společnostem. Projekt spojuje firmy, které hledají investora s investory, kteří zamýšlejí kapitálově vstoupit do tuzemského podniku. Majitelům uvažujícím o prodeji firmy zprostředkuje účast v tomto projektu kontakt s vhodným kupcem a zajistí profesionální prezentaci firmy potenciálnímu investorovi, který tak získá základní informace o ekonomické situaci firmy a jejím postavení na trhu.

Akce byly určeny vrcholným představitelům firem a společností, které zvažují realizaci investičně náročného projektu, prodej společnosti či oslovení zahraničních partnerů. Na seminářích zazněly nejdůležitější informace z daňového a právního hlediska, například na co si dát při prodeji firmy pozor, jak správně nastavit kupní cenu a časový rámec prodeje, mýty o vstupu nového investora a další.