Závěry z HR points

úterý, 22. Prosince 2020

HR POINT 2020: to správné „ONLINE“ místo pro personalisty

Agentura CzechInvest upořádala ve spolupráci s personální agenturou GoodCall a Sdružením pro zahraniční investice AFI sérii webinářů nazvaných HR Point 2020 věnující se přínosu firemní značky a firemní kultury v krizových dobách. Jednotlivá setkání se – až na první pražský termín, který se spojil se seminářem pro Středočeský kraj – uskutečnila online a probíhala od 16. září do 11. prosince 2020.

Závěry:

  • Pozitivní odezva na ONLINE přenosy, dobrou zprávou je, že je možné i seminář jako je HR Point kvalitně zorganizovat ve formě webináře.
  • Větší míra interakce mezi organizátory, personální agenturou a samotnými personalisty i navzájem mezi sebou. Příležitost pro osobní předání zkušeností či kontaktů nicméně chyběla a velké množství odpovědí v dotazníkové šetření ji zmiňuje.
  • Pro vystupujícího bylo náročné uzpůsobovat obsah počtu zúčastněných a nenatahovat část pro sdílení zkušeností účastníků na úkor odborné části, přestávky a závěrečné hodnotitelské pasáže.
  • Proběhlo celkem 7 webinářů regionálně uzpůsobených a jeden fyzický seminář v Praze v celkovém čistém čase 19,5 hodiny přednášek pro cca 125 personalistů ze všech regionů ČR.
  • Velký zájem o prezenční HR Point pro Prahu a Středočeský kraj byl svlažen narůstajícími obavami účastníků i jejich zaměstnavatelů z blížící se druhé vlny pandemie onemocnění COVID-19 a celkovou přesyceností tamního prostředí řadou různých zajímavých webinářů, online workshopů či přednášek apod.
  • Účastníci si již pečlivě vybírají, jakým online seminářům či workshopům dají přednost, a to zvlášť v Praze, a navíc mezi personalisty. Pokud by se v příštím roce seriál seminářů HR Point měl opět konat v online prostředí, bude třeba zapřemýšlet nad ozvláštněním např. dalšími vystupujícími inspirativními partnery, zpoplatněním, cílenou marketingovou propagací.
  • HR Point nicméně stále nabízí unikátní propojení expertízy renomované personální agentury, stabilní zázemí státní agentury na podporu podnikání a investic, proto doporučujeme v tomto konceptu pokračovat i v dalších letech.

 

Zpracoval: Roman Ruffer, CzechInvest

Další novinky

Vyrobeno v