Rozhovor s Jakubem Kodrem, Senior BD Managerem ze skupiny CTP

Středa, 16. Září 2020

Tentokrát naše PR manažerka vyzpovídala Jakuba Kodra, Senior Business Development Managera ze společnosti CTP, která byla hlavním partnerem prvního ročníku Výroční konferenci AFI uspořádané 3. září 2020 v České národní bance.

Ekologii nevnímáme jako zátěž, je to součást naší filosofie  

Odkdy se datuje působení CTP v Česku? 

Společnost CTP vstoupila na český trh koncem 90.let, náš zakladatel Remon Vos přijel do Česka už o něco dříve. Firma se od začátku specializovala na stavbu moderních výrobních hal tzv. „do nájmu“, což byl typ prostor, který tehdy na trhu chybělPrvní CTPark vznikl v r. 1998 v Humpolci. Od té doby se firma neustále rozvíjí, přičemž hlavní specializací je stále rozvoj logistických a průmyslových areálů, nebo – chcete-li – komerčních nemovitostí. 

Proměnilo se nějak od té doby portfolio vašich služeb? 

Primární je pro nás stále development, tedy stavba pro klienta na klíč. Typicky to obnáší ustálený soubor služeb, tedy vytipování pozemku, jeho koupi, získání povolení a vystavění výrobní haly nebo skladuK tomu se postupně začaly přidávat nové typy služeb, např. property facility management, stále více se používají technologie, zejména v oblasti měření a úspor, které nájemcům usnadňují život a také umožňují držet vysoké ekologické standardy, na kterých si CTP zakládá, a naplňovat tak naši filosofii udržitelnosti. Odráží se to v celkovém přístupu i v konkrétních technologiích, jako například aby se využívala dešťová voda na splachování toalet, a tak dále. 

Z praxe vím, že ekologie i udržitelnost někdy bývají dávány do souvislosti s nařízeními a směrnicemi „z Bruselu“ a jsou tedy vnímány spíš jako zátěž. Jako problém.   

Pro nás to problém není, naopak udržitelnost je naše hlavní priorita. Neděláme to primárně protože musíme, ale protože chceme. Chceme, aby budovy, které stavíme, byly co nejvíce udržitelné, je to náš hlavní cíl. A kromě toho to požadují i samotní naši klientiChtějí co nejvíce technologicky vyspělou budovu, k čemuž patří i tzv. zelené certifikáty. Vyvinuli jsme proto jedinečný systém certifikace BREEM. 

V čem spočívá? 

Je to systém, který je v Evropě i ve světě unikátní. Zahrnuje nejen certifikaci nových budov, ale i zpětnou certifikaci již postavených budov dle přísných ekologických požadavků. Jde o stovky budov a miliony metrů čtverečních. Je to opravdu gigantický projekt. Znamená mimo jiné i to, že investujeme i do starších budov, aby dostály nejnovějším požadavkům na udržitelnost 

Je to tedy tak, že nové technologie jsou dnes již součástí standardu? 

Naše společnost v Česku vlastní zhruba 40% všech moderních skladovacích a výrobních prostor, to znamená, že jsou v majetku CTP a pronajímají se klientům. My říkáme, že standard je to, co staví CTP. K tomu patří zvýšená izolace budovy, aby nebylo nutné tolik chladit nebo naopak větrat, inteligentní osvětlení, solární panely na střechách, které se chystáme instalovat, nebo tzv. smart measurement systems, kdy nasazujeme technologii, která dokáže v reálném čase měřit nejrůznější typy spotřeby a klienti si můžou systém sami kontrolovat, analyzovat a optimalizovat. U velkých budov to může ušetřit ohromný balík peněz. 

Hraje nějakou roli v příklonu k ekologii fakt, že dnes už jediný majitel CTP Remon Vos je původem Holanďan? Holanďani mají k ekologii blízko, umí ji propojovat s běžným životem…a nejde jen o to, že spousta Holanďanů jezdí místo autem na kole. 

Ano, výrazně to ovlivňuje celou koncepci CTP průmyslových budov a parků. Remon si na tom velice zakládá. Když se do nich zajdete podívat, uvidíte spoustu zelených ploch, zalesněných částí, vodních prvků, parků…  

A někdy též uměleckých děl, je to tak? 

Ano. V toto smyslu je jedním z našich nejznámějších CTParků budova u pražského letiště, která je vidět pokaždé, když vzlétáte i když přistáváte. Dali jsme prostor známému umělci, který si říká Tron, aby ji vyzdobilUž předtím jsme realizovali dva podobné projekty, z toho jeden v Plzni ve spolupráci ze Západočeskou univerzitou 

Vraťme se ještě k podstatě byznysu CTP. Jak vypadá typický model spolupráce s klientem? 

Většinou jde o dlouhodobou spolupráci. Investor přijde, společně vybereme lokalitu, zjišťujeme parametry jeho výrobního procesu, definujeme denní operativu a na základě toho všeho vytvoříme design a technologické řešení, které bude klientovi co nejvíce vyhovovat.  Říkáme tomu custom-built nebo také build-to-suit řešení 

Je si tedy většina projektů podobná? 

Určitá část projektů je si podobná, ale některé, jako třeba výroba vysoce specializovaných mikroskopů, jsou velmi specifické. V takovém případě může být příprava stavby velmi dlouhá 

Jak dlouho typicky trvá stavba? 

Standardně mezi šesti a dvanácti měsíci, ale záleží na velikosti a složitosti projektu. Následně projekt předáme, čímž ale nic nekončíNaopak začíná další etapa spolupráce, kdy CTP přebírá dlouhodobou péči o budovuCílem je, aby klient se mohl soustředit na svůj byznys a nemusel řešit starosti s budovou. Naši lidé na situ, tedy ti, kteří se starají o konkrétní budovu, jsou v dennodenní komunikaci s klientem. Znají jeho požadavky a potřeby. Díky tomu může CTP růst s klientem. Zhruba 70% našeho růstu za poslední půlrok zajišťují právě stávající klienti. Našemu způsobu péče o budovy říkáme hands-on approach. Je to z podstaty lokální model. Existuje také jiný model, kdy postavenou budovu vlastní fond, který ji řídí ze zahraničí. To my ale vůbec neděláme.  

Ovlivnila vaše podnikání nějakým způsobem koronavirová krize?  

Určitě. Evidujeme vyšší poptávku související s internetovým obchodem, tedy e-commerce, na úkor jiných typů byznysu, jako jsou např. obchodní centra nebo kanceláře.  Celkově roste distribuce a potřeba logistických ploch. V této souvislosti jsme zaznamenali řadu nových požadavků ze strany e-commerce klientů, jejich dodavatelů i distributorů samotných.  

Jak vnímáte současný stav investic v Česku? 

Myslím, že Česko prochází transformací. V minulosti bylo nejspíš velkých investic více a dnes převažuje rozvoj stávajících podniků.   

Vnímáte nějaké překážky?  

Obecně jsou velkým problémem legislativa a schvalovací procesy. Jeden příklad za všechny. Velice jsme usilovali o to, abychom získali projekt DaimleruZakázku na výstavbu obrovského automatizovaného logistického centra pro náhradní díly Daimler – Mercedes Benz jsme vyhráli. Šlo  celkem téměř 200 000 m2.  Byla to renomovaná firma, prestižní zakázka. Podepsali jsme smlouvu, začali jsme povolovací proces pro pozemky, které jsme vlastnili a kde byla vydaná EIA. Ale nakonec nám Ministerstvo životního prostředí neumožnilo - z pro nás nepochopitelného důvodu - vyjmutí z kategorie zemědělského půdního fondu. Museli jsme proto projekt ukončit. Byla to špatná zpráva nejen pro nás a Daimler, ale i pro Českou republiku. Projekt byl velmi pokročilý, jeho zastavení proto vrhá špatné světlo na celé investiční prostředí a systém. Šlo o velmi high-tech projekt jedné ze špičkových světových firem a Česko nebylo schopno ho podpořit. To by se nemělo stávat.     

Další novinky

Vyrobeno v