Průzkum sdružení AFI: Nárůst cen surovin, energií a tlak na vyšší mzdy měly v uplynulých šesti měsících dopad na 92 % firem

Výroční konference

8.9.2022

Praha

Sdružení pro zahraniční investice – AFI uspořádalo v kongresovém centru České národní banky Výroční konferenci s podtitulem „Doba příležitostí a cesta k nové stabilitě“. AFI na konferenci opět představilo reprezentativní průzkum mezi firmami, které v České republice působí v průmyslu a službách. Závěry obsahují řadu podnětů ke změnám, které firmám ulehčí život, zvýší jejich ekonomickou aktivitu a tím prospějí celému hospodářství.

Kamil Blažek, předseda Sdružení pro zahraniční investice – AFI, říká: „Dvě zásadní zjištění z průzkumu se týkají cen energií a surovinových vstupů pro podniky a rostoucí důležitosti dekarbonizační politiky a ESG pravidel pro firmy. Podniky jasně drtí ceny energií, ať už elektřiny či plynu, a chybí jim jasná a srozumitelně komunikovaná pravidla, podle kterých by mohly plánovat svůj byznys na několik příštích měsíců. Je třeba se zaměřit na systémovou regulaci obchodu s elektřinou a výstupy jasně komunikovat. Druhým vážným problémem, který se táhne již více než rok, jsou rostoucí ceny surovinových vstupů a především nedostatek klíčových surovin a komponentů. Zároveň je potřeba začít plánovitě nakládat s výrobou klíčových komponentů v rámci EU. Musíme začít usilovat o přesun, co nejvíce důležitých výrob a vývojových center do Česka.“

Oblast – komentář sdružení AFI

Závěr průzkumu

GREEN DEAL

Firmy se začaly v problematice Green Deal orientovat a začínají jí přikládat takovou zásadní důležitost, která jí patří.

„V porovnání s průzkumem z roku 2021, kdy 20 % respondentů nevědělo, co od problematiky Green Deal očekávat, letos potvrdilo tento fakt už jen 10 % firem. 43 % vidí Green Deal spíše jako příležitost a 47 % spíše jako riziko.“

„20 % firem odpovědělo, že má zpracovanou ESG strategii, 40 % nemá, ale připravuje jí a 40 % nemá a ani nepřipravuje.“

Suroviny, energie a mzdy

Ceny materiálů a surovin a jejich nedostupnost je pro firmy klíčový problém.

Firmy chystají a vědí že musí masivně investovat do budov, energetických úspor a digitalizace.

„69 % firem říká, že jejich podnikání bylo zasaženo v posledních 6 ti měsících nedostatkem vstupních surovin nebo polotovarů a 25 % říká, že nebylo.“

„92 % říká, že jejich podnikání bylo v posledních 6 ti měsících zasaženo nárůstem cen vstupů surovin, energií a mezd.“

„58 % firem odpovědělo, že se chce rozvíjet v oblasti digitalizace a robotizace, 53 % v oblasti nových výrobků nebo procesů, 35 % oblasti investic a stavebních úprav pro snížení energetické náročnosti provozu, 30 % v oblasti 4.0, 23% v rozšiřování výrobních a skladových kapacit u stávajícího provozu.“


Průzkum sdružení AFI, měl letos opět velkou odezvu od 270 společností. Počet společností, které odpověděly, ale také složení respondentů, kteří byli z řad top managementu, majitelů, jednatelů, výkonných, finančních, personálních či provozních ředitelů, podtrhuje prestiž tohoto průzkumu, potvrdili prestiž tohoto průzkumu. Díky závěrům z průzkumu získalo AFI podněty, které chce aktivně řešit s relevantními institucemi a vládou s cílem zlepšit podnikatelské a investiční prostředí v Česku.

Gabriela Hrbáčková, členka Řídícího výboru Sdružení pro zahraniční investice – AFI, říká k současnému stavu nedostatku zaměstnanců: „Z průzkumu jasně vyplynulo, že firmy se neustále potýkají s velkým nedostatkem zaměstnanců. Dvě třetiny společností uvedly, že budou v následujícím období potřebovat nabrat nové zaměstnance, pouze 4 % se chystají propouštět. S tím souvisí také potřeba uvolnění kvót na zaměstnávání zahraničních pracovníků – celých 74 % firem by si přálo jejich úplné zrušení, dalších 20 % by uvítalo jejich navýšení a pouze 6 % by zachovalo stávající stav. Vláda avizovala, že tato problematika bude její prioritou, nicméně dosud nenastal žádný posun. Toto téma by tak mělo být prioritním bodem jednání vlády,“ a dále dodává: S nedostatkem zaměstnanců v jednotlivých oborech souvisí i restrukturalizace školství. Až 81 % společností by podpořilo zavedení povinné praxe již od 1. ročníku střední školy či učiliště v dotaci minimálně 30 % odučeného času. Firmy si od tohoto kroku slibují jak větší angažovanost a znalosti studentů po ukončení studia, tak i možnost vychování si budoucích zaměstnanců.”

Oblast – komentář sdružení AFI

Závěr průzkumu

Zaměstnanci             

Firmy chtějí nabírat nové zaměstnance a nemají kde.     

Firmy nechtějí propouštět. (stav srpen 2022)

Firmy jsou pro zrušení omezení pro ekonomickou migraci cizinců – zaměstnanců.

Firmy velmi silně chtějí výrazně participovat na praktickém vzdělávání středoškoláků.

„66 % firem se chystá nabírat a pouze 4 % se chystá propouštět. 30 % respondentů se nechystá ani nabírat, ani propouštět.“

„81 % investorů by podpořila zavedení povinné praxe již od 1. ročníku střední školy nebo učiliště v dotaci minimálně 30 % odučeného času.“

„74 % firem je pro zrušení kvót na zaměstnávání zahraničních zaměstnanců v ČR, 20 % by kvóty nerušilo, ale navýšilo a pouze 6 % by situaci neměnilo.“


“Z odpovědí oslovaných firem je zřejmé, že téměř všechny průmyslové podniky současný strmý nárůst cen energií zasáhl. Drobným překvapením je stále nevyhraněné vnímání Green Deal, kdy zhruba polovina oslovených společností vnímá zelenou dohodu jako příležitost, polovina jako hrozbu. Snížil se však podíl firem, které se nedokázaly přiklonit ani na jednu stranu. To potvrzuje i fakt, kdy dvě třetiny firem již mají nebo připravují vlastní strategii na snížení uhlíkové stopy. V porovnání s loňským rokem zde sledujeme mírný nárůst. Tento trend bude zcela jistě pokračovat i vzhledem ke skokovému nárůstu nákladů na energie, potřebě zajištění vlastní energetické bezpečnosti a potřebě diverzifikace zdrojů zejména prostřednictvím investic do vlastních obnovitelných zdrojů energie. Motivace firem se s aktuální situací mění, cíl však zůstává stejný – zajistit dostatečné a bezpečné zdroje energie za přijatelné ceny”
Martin Dittrich, člen Řídícího výboru Sdružení pro zahraniční investice – AFI.

Jan Linhart, člen Řídícího výboru Sdružení pro zahraniční investice – AFI, doplňuje k investičnímu zázemí, které Česko nabízí: „Česko sice navenek deklaruje zájem o investory, kteří by mohli postavit továrny na výrobu baterií do aut nebo výrobků důležitých pro zajištění energetické soběstačnosti, ve skutečnosti jim ale nemá moc co nabídnout. Kromě nedostatku připravených průmyslových zón a délky povolovacích procesů je velkým problémem neochota poskytovat investiční pobídky. Tento nástroj, který může investorům kompenzovat některé nevýhody zvažovaného regionu, je pro mnoho důležitých projektů reálně nedostupný. Částečně z důvodu nevhodně nastavených podmínek, největším problémem je však netransparentní a zdlouhavý schvalovací proces, který komplikuje individuální schvalování každé pobídky vládou. Investoři nejsou schopni vyhodnotit, zda investiční pobídku po dlouhém čekání získají, a tak její výhody nemohou do svých plánů promítnout. Reálně to znamená, že projekty končí v jiných zemích, kde jsou vlády schopny včas poskytnout závazný příslib pobídek a jsou tedy pro investora zajímavější než Česká republika. “

Oblast – komentář sdružení AFI

Závěr průzkumu

Investiční pobídky a investice

Investoři, kteří již v Česku investovali, chtějí v Česku investovat dále a podpora investičními pobídkami je pro ně velmi důležitá.

„68 % firem v průzkumu potvrdilo názor, že investiční pobídky přispívají celkovému rozvoji české ekonomiky. 80 % firem dokonce uvedlo, že plánuje v Česku investovat.“


Výroční konference AFI
se skládala, vedle prezentace výsledků průzkumu, ze čtyř diskuzních bloků, které se týkaly pozice České republiky v globální ekonomice, Česka jako bezpečné zemi pro investice, výsledcích energetické transformace a budoucích hitových trendů v roce 2023 a 2024. Na konferenci vystoupila řada významných osobností české ekonomiky jako ekonomové Miroslav Singer z Generali, David Navrátil z České spořitelny nebo Eva Zamrazilová z ČNB, dále Petr Očko z MPO a CzechInvestu, Pavel Sovička z Panattoni, Libuše Šmuclerová z CNC, Milan Šlapák z GE Aviation nebo Jakub Tobola z Veolia.

Živou diskuzi spíkři vedli především kolem tématu investičních pobídek, nedostatku průmyslových zón v Česku, dopadu energetické krize a vlivu války na Ukrajině na ceny surovin a podnikatelskou sféru. „Jasnou příležitost pro české firmy vidíme v šanci ukousnout si významný kus koláče na válečných dodávkách i poválečné obnově Ukrajiny,“ dodává Kamil Blažek.

Oblast – komentář sdružení AFI

Závěr průzkumu

Ukrajina

Překvapivě velké procento firem vidí obchodní příležitost v obnově Ukrajiny.

„63 % investorů konstatuje, že jejich podnikání bylo zasaženo invazí na Ukrajinu a 20 %, že nebylo.“
„35 % investorů se chce účastnit na zakázkách na Ukrajině, 65 % ne.“

Nemovitosti

„38 % investorů podniká jen ve vlastních nemovitostech naproti tomu 29 % naopak jen v pronájmu.“
„73 % firem odpovědělo, že jsou jejich nemovitosti po technické stránce schopny zvládat nápor tzv. energetické krize a 27 % odpovědělo, že jejich nemovitosti nevyhovují.“
„84 % investorů odpovědělo, že pokud jim jejich nemovitosti po technické stránce nevyhovují tak plánují investici do stávajících nemovitostí za účelem zlepšení technického standartu a 16 % se chce přesunout do nové nemovitosti.“

Regionální podpora

Co by měly obce, města nebo politická reprezentace dělat, aby podpořily investory ve svém regionu.

-           Zlepšení dopravní infrastruktury

-           Zajištění dostatečného počtu ubytovacích kapacit

-           Zajištění dostatečného počtu míst ve školkách a školách

-           Snížení administrativní zátěže, digitalizace

-           Nezasahovat

-           Komunikovat, spolupracovat, zapojovat podniky

 

Partnery Výroční konference byli společnost Panattoni, agentura CzechInvest a společnost Bilfinger Tebodin.

Vyrobeno v