Podpora exportu investic

AFI disponuje řadou předních expertů na investice s hlubokou znalostí investičních potřeb firem. Těžíme z dlouholeté intenzivní spolupráce se soukromým i veřejným sektorem.

V rámci naší široké sítě kontaktů jsou mimo jiné velvyslanectví ČR, generální a honorární konzuláty, zahraniční zastoupení Ministerstva průmyslu a obchodu a stovky poboček členských firem AFI na zahraničních trzích.

AFI je spolehlivá platforma pro podporu Vašeho investičního záměru v zahraničí.

Zaměření v oblasti exportu investic

Investiční a technologické celky

(stavebně-technologické projekty včetně dílčích subdodávek)

Energetika, chemie, petrochemie, potravinářství (lihovarnictví, cukrovarnictví), vodohospodářství, zpracovatelský průmysl, property development, infrastruktura aj.

Přímá zahraniční investice

realizovaná českou firmou v zahraničí - české firmy s expanzivním potenciálem

Akvizice a joint-ventures

českých firem v zahraničí

Servis

související s investiční a stavební činností

  • Konzultační služby související s investicí (právní poradenství, inženýring, jednání s licencory aj.)
  • Konzultační služby předcházející investici

Náš cíl

Cílem AFI je

  • Vyhledávat a aktivně vytvářet příležitosti pro export investic
  • Pomáhat zajistit zdroje vlastního kapitálu a dlouhodobého financování
  • Spolupráce s vhodnými partnery (např. nadnárodními kontraktory) na třetích trzích
  • Pomáhat formulovat strategie podpory exportu investic a investičních celků na veřejné úrovni a spoluvytvářet vhodné podmínky pro české firmy, které tyto projekty řídí či realizují
  • Rozdělení rizik mezi soukromý a veřejný sektor
Vyrobeno v