Po 9 měsících se členové AFI opět setkali osobně a to na Plenárním zasedání AFI

úterý, 29. června 2021

V úterý 22. června se konalo ve venkovních prostorách hotelu The Grand Mark Prague Plenární zasedání Sdružení pro zahraniční investice – AFI, kde členové AFI sdíleli informace o jednotlivých aktivitách, hospodaření a budoucích plánech.

Úvodem účastníky přivítal Kamil Blažek, předseda Sdružení pro zahraniční investice – AFI a shrnul proběhlé a plánované aktivity, ke kterým patří zájem investorů o Českou republiku a přehled poptávek, dále akce, kde se AFI aktivně zapojuje, plánované projekty v rámci podnikatelských zón, strategie a provoz sdružení a marketingové a PR aktivity včetně nového rebrandingu.

Za agenturu CzechInvest vystoupila Veronika Kratochvílová, která zhodnotila investiční projekty za první pololetí roku 2021 a rozebrala společné aktivity AFI a CzechInvestu, ke kterým patří konzultace k rozvoji brownfieldů, konzultace k databázi nemovitostí, konzultace k rozvoji podnikatelských parků a také společné tuzemské a zahraniční akce.

K Plenárnímu zasedání patří také schválení účetní závěrky, kterou prezentoval Luděk Hanáček a projednávání nových přihlášek kandidátů na členství v AFI. Na základě hlasování o přijetí nových členů se tedy stávají od 1. července 2021 řádnými novými členy sdružení společnosti Expat SupportHuman Sense.

Expat Support je společnost působící v oblasti imigračního práva a poskytuje klientům, převážně zahraničním společnostem působících v ČR, služby ve všech otázkách týkajících se zahraniční zaměstnanosti převážně v oblasti automotive. Hledá pro ně vhodné kandidáty na nejrůznější pozice. Následně vyřizuje veškeré pobytové záležitosti pro budoucí zaměstnance. Dalším novým členem je personálně poradenská společnost Human Sense s.r.o., která je exkluzivně zaměřena na farmaceutický průmysl a zdravotnictví. Spolupracuje na specializovaných projektech týkající se oborů biofarmacie, biotechnologií, klinické diagnostiky a zdravotnických prostředků.

V rámci hlasování se také odsouhlasila změna Stanov a to počet místopředsedů ze současných tří na čtyři. Blake Wittman, který byl doposud delegovaným místopředsedou, se tímto tedy stává oficiálně místopředsedou AFI.

Na závěr jednotliví členové pracovních skupin prezentovali strategii oborových skupin a to v oblasti lidských zdrojů, energetiky, investiční pobídek a stavebního zákona.

Osobní setkání přijali všichni po dlouhé izolované pauze velmi pozitivně a po ukončení hlavní části ještě diskutovali nejen o pracovních tématech nad sklenkou dobrého vína.

Další novinky

Vyrobeno v