Plenární zasedání sdružení AFI přineslo řadu novinek

Plenární zasedání

pondělí 20. června 2022

V úterý 14. června se konalo v příjemných prostorách vily společnosti Enviros na Vinohradech Plenární zasedání Sdružení pro zahraniční investice – AFI, kde představitelé AFI sdíleli informace o jednotlivých aktivitách, hospodaření a budoucích plánech.

Úvodem účastníky přivítal Kamil Blažek, předseda Sdružení pro zahraniční investice – AFI a shrnul proběhlé a plánované aktivity, ke kterým patří zájem investorů o Českou republiku a přehled poptávek a také akce, kde se AFI aktivně zapojuje. Dále připomněl oslavu výročí 25 let od založení sdružení AFI a PR a marketingové aktivity, ke kterým patří například spuštění webu pro investory www.czechbusinessguide.com. K tématům, ke kterým se v médiích sdružení AFI nejvíce vyjadřuje, je ukrajinská krize a s tím spojené zaměstnávání a pobyt ukrajinských uprchlíků.

Za agenturu CzechInvest vystoupila Eva Jungmannová, která zhodnotila investiční projekty za rok 2021 a popsala současnou situaci z pohledu získávání investičních pobídek a také spolupráci sdružení AFI a CzechInvestu.

K Plenárnímu zasedání patří také schválení účetní závěrky, kterou prezentoval Luděk Hanáček, a projednávání nové přihlášky kandidáta na členství v AFI, kterou prezentoval Martin Dittrich. Na základě hlasování o přijetí nových členů se novým řádným členem sdružení AFI stává od 1. července 2022  společnost ALTRON s.r.o.

ALTRON je již 30 let jedničkou mezi dodavateli datových center a technologické infrastruktury pro kritické business aplikace na českém trhu. Zabývá se návrhem, realizací a servisem dodávaných technologických řešení. Konzultační činností, tvorbou studií a projektové dokumentace všech stupňů a zajištění komplexního řešení všech typů datových center. Vyvíjí také vlastní produkty na základě zkušeností se specifickými potřebami a požadavky zákazníků. Působí v širokém spektru odvětví, od telekomunikací přes energetiku, dopravu a logistiku, průmysl, bankovnictví, pojišťovnictví, státní správu, armádu, až po bezpečnostní složky státu.

K dalším novinkám patří kooptace nového člena Řídícího výboru sdružení AFI Tomáše Szilágyi, který zastává pozici Associate Director v investičním oddělení mezinárodní poradenské společnosti Colliers International.

Na závěr jednotliví členové pracovních skupin prezentovali strategii oborových skupin a to v oblasti lidských zdrojů, energetiky, investiční pobídek a stavebního zákona.

Po oficiální části Plenárního zasedání měli účastníci možnost diskutovat nejen o pracovních tématech u výborného občerstvení hostitele společnosti Enviros.

Vyrobeno v