Petr Závodský, generální ředitel Elektrárny Dukovany II, byl hostem tradičního setkání AFI Stammtisch

Stammtisch

čtvrtek, 10. února 2022

Ve čtvrtek 10. února 2022 uspořádalo Sdružení pro zahraniční investice – AFI v prostorách restaurace V Zátiší první letošní Stammtisch setkání v tomto roce. Hlavním hostem večera byl Petr Závodský, generální ředitel a předseda představenstva Elektrárny Dukovany II a.s. Akce se těšila, díky aktuálnímu tématu dostavby Jaderné elektrárny Dukovany II, vysoké účasti z řad čestných členů AFI a vrcholných zástupců členských společností AFI. Svou přítomností nás potěšili i zástupci partnerských společností AFI z České spořitelny a státní agentury CzechInvest.

Petr Závodský úvodem zdůraznil význam nových jaderných zdrojů a plánované výstavby Elektrárny Dukovany II. Význam nových jaderných zdrojů poroste jednak z důvodu odstavování uhelných kapacit a také z důvodu rostoucí spotřeby. ČEZ postupně totiž ukončuje provoz uhelných elektráren a plánuje odchod od uhlí do roku 2038 v souladu s doporučením Uhelné Komise. Petr Závodský také uvedl, že pro dosažení dekarbonizace je potřeba přecházet na bezemisní zdroje elektřiny. Klíčovou roli hraje samotná výstavba Elektrárny Dukovany II. Důvodem je bezesporu nastupující dekarbonizace, ale také plánované ukončení provozu Jaderné elektrárny Dukovany a již zmíněný nárůst spotřeby. Výstavba nové Elektrárny Dukovany II je ve fázi výběru dodavatele a samotné spuštění zkušebního provozu je plánované na rok 2038.

Martin Dittrich, člen řídícího výboru Sdružení pro zahraniční investice – AFI, říká: „Jaderná energetika bude beze sporu i v budoucnu představovat významnou část energetického mixu České republiky a přispěje vedle obnovitelných zdrojů velkým dílem k přechodu české energetiky na bezemisní. Investice do nových jaderných bloků také přinesou řadu multiplikačních efektů a významné příležitosti pro české i zahraniční dodavatele. Zvolený dodavatelský model pro nový jaderný zdroj Dukovany umožní společnosti ČEZ mít nad projektem dostatečnou kontrolu, ovlivnit jeho postup a mít vysokou míru vlivu na celý dodavatelský řetězec.“

Diskuzi, kterou moderoval předseda Sdružení AFI Kamil Blažek, obohatil další významný host, kterým byl náměstek ministra průmyslu a obchodu pro sekci jaderné energetiky Tomáš Ehler. Ten kromě poznámek k samotné dostavbě jádra zdůraznil například i důležitost podpory kvalitních uchazečů, kterých je aktuálně na českém pracovním trhu nedostatek.

Děkujeme hostům za přijetí pozvání, všem zúčastněným za jejich přítomnost a za skvělé pohoštění a servis našemu supporting partnerovi restauraci V Zátiší. Již teď se těšíme na další formální i neformální akce v tomto roce, které máme teprve před sebou!

Vyrobeno v