Online diskuse o projednávané novele stavebního zákona s paní Marcelou Pavlovou

čtvrtek, 12. Listopadu 2020

Ve středu 11.11.2020 se uskutečnilo další ze série Stammtisch setkání, tentokrát v trochu neobvyklé formě. V důsledku mimořádné situace, kterou přinesla koronavirová pandemie, jsme byli nuceni přenést toto již tradiční osobní setkání do interaktivní online diskuse.

Hostem byla náměstkyně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování paní Marcela Pavlová, která vysvětlila, v čem budou spočívat základní změny v chystané novele stavebního zákona, jehož primárním cílem je celkové zjednodušení a urychlení celého procesu. 

Jednou z hlavních změn je reforma stavební správy, jejíž část bude z nynějšího modelu veřejné správy vyčleněna. Vznikne nová soustava státních stavebních úřadů na různých úrovních obcí, v jejímž čele bude Nejvyšší stavební úřad. Důležitou změnou je i digitalizace všech procesů, které jsou nutnou podmínkou pro efektivní fungování systému. Přes plánovaný Portál stavebníka bude možné vést téměř celé správní řízení digitálně, včetně dokládání dokumentace v elektronické podobě i komunikace se všemi dotčenými orgány. Zaveden bude také tzv. apelační princip pro odvolací řízení, který umožňuje odvolacímu orgánu v případě podaného odvolání toto odvolání odmítnout a rozhodnutí potvrdit či změnit.

Již od 1.1.2021 nabude účinnosti novela tzv. liniového zákona (zákon č. 403/2020 Sb.), jejíž součástí je i novela stavebního zákona. Díky tomuto zákonu začne platit fikce závazného stanoviska dotčeného orgánu, tzn., že pokud dotčený orgán nevydá stanovisko do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů, bude se předpokládat, že k dané dokumentaci nemá žádné připomínky.

Pátého listopadu došlo k prvnímu čtení Nového stavebního zákona, v rámci kterého bylo přikázáno projednání zákona ve třech výborech - výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, výboru ústavně právním a hospodářském výboru, který byl zároveň určen jako garanční výbor. V rámci prvního čtení bylo schválené prodloužení projednání ve výborech na 100 dnů.

Hospodářský výbor bude 18.11.2020 projednávat Nový stavební zákon. Jednání bude neveřejné.

Navržené datum plné účinnosti zákona je stanoveno na 1.7.2023, a to z důvodu dostatečného časového prostoru k přípravě a uvedení digitalizovaného systému povolování staveb. Zákon však bude nabývat účinnosti postupně v těch částech, ve kterých to bude možné.

Děkujeme paní náměstkyni za její úvodní slovo i následnou diskusi a všem přítomným za účast!

Další novinky

Vyrobeno v