Členové

M2C je mezinárodní společnost působící na trhu od roku 1992. Mezinárodním investorům z nejrůznějších odvětví nabízíme služby facility managementu a bezpečnosti.

Díky dlouholetým zkušenostem a know-how v rámci služeb ostrahy, údržby a úklidu, se M2C stalo důležitou entitou udávající trendy na trhu. Svou mezinárodní působnost a moderní přístup ke službám M2C stvrzuje založením unikátní profesní aliance 21STFM, která sdružuje společnosti působící v rámci služeb facility managementu a bezpečnosti napříč Evropou.

Nabízené služby:

 • Správa a údržba budov
 • Úklidové služby
 • Bezpečnostní služby
 • Podpora informačních technologií
 • Poradenství v oblasti realit
 • Průmyslové poradenství
 • Řízení projektu a výstavby

Kontaktní údaje

M2C
Vladislavova 17                                                   
110 00 Praha 1   

E-mail:  obchod@m2c.eu
Mobil:  +420 725 930 112

Hlavní kontaktní osoby v ČR

Mgr. Kateřina Sochorová
Business Director

Seznam poboček ve světě (pro účely exportních aktivit)

 • Česká republika
 • Slovensko
 • Polsko
 • Maďarsko
 • Bulharsko
 • Rusko
 • Řecko
 • Rumunsko
 • Ukrajina
 • Turecko
 • Nizozemí
 • Belgie

Sdružení a členství

 • AFI
 • ASIS
 • ICSC
 • TAPA
 • Francouzsko-česká obchodní komora
 • Česko-korejská společnost
 • Česko-německá obchodní a průmyslová obchodní komora

Případová studie

Využití moderních technologií při zabezpečení areálu PERI, spol. s r.o.

Klient

Firma PERI, založená v roce 1969 v Německu, je jedním z největších výrobců bednění a lešení na světě. Kromě mateřského závodu a centrály ve Weissenhornu v blízkosti města Ulm má společnost 70 dceřiných společností a 160 logistických center.
Společnost zaměstnává 9500 zaměstnanců a roční obrat skupiny PERI činí cca 1,56 miliardy EUR. „Hledali jsme řešení na zajištění zabezpečení našeho areálu. Měli jsme zde klasickou fyzickou ostrahu, ale nebyli jsme úplně spokojeni se službami a hlavně s cenou. Společnost, se kterou jsme spolupracovali, chtěla neustále navyšovat hodinovou sazbu. Proto jsme se rozhodli poptat jiné dodavatele. Oslovili jsme i společnost M2C a pan Pulkert z obchodního oddělení nám tehdy položil otázku: „Proč tady chcete mít fyzickou ostrahu, pojďte zkusit něco jiného, nové technologie“. Začali jsme o tom přemýšlet, šli jsme víc do detailu a dospěli jsme k závěru, že pokud areál vybavíme kamerovým systémem, tak prvotní náklady budou sice vyšší, ale návratnost by měla být poměrně rychlá. Proto jsme se rozhodli do spolupráce jít a začali využívat službu dálkového dohledu M2C Space“ říká Ing. Lubor Bačík, vedoucí logistiky společnosti PERI, spol. s r.o..

Řešení

Celkový objem spolupráce spočívá v instalaci kamerového systému a ve službě vzdáleného dohledu M2C Space.
„Po seznámení se s objektem PERI a jeho fungováním jsme klientovi navrhli, že mu zcela eliminujeme fyzickou ostrahu v době uzavření areálu, kterou měl dosud zajištěnou prostřednictvím fyzické ostrahy. Pro časový úsek, kdy na jeho objektu není přítomen žádný zaměstnanec, jsme instalovali v jeho prostorách kamerový systém s analýzou obrazu (celkem 47 kamer) monitorující 90 % plochy, kterou chtěl klient střežit. Ve chvíli, kdy do objektu někdo vstoupí, tak systém automaticky analyzuje obraz a klienta i nás, protože je celý objekt napojen na vzdálený dohled M2C Space, upozorní, že se v hlídaném prostoru někdo pohybuje. Pro tyto účely používáme moderní systém AVIGILON, který dokáže rozeznat, jestli se v prostoru pohybují osoby, zvířata, nebo je pohyb vyvolán například působením větru.“ říká David Pulkert, Business Director CZ ze společnosti M2C.

Celý systém zabezpečení se rozšířil o automatické odbavení řidičů prostřednictvím M2C e-Reception. V místě příjezdu do objektu je umístěna Unimo buňka (kontejner), ve které jsou instalovány tři M2C e-Reception. Zde se řidiči zaregistrují a vyčkají v autě na další pokyny. Není tedy nutné se osobně registrovat v kanceláři logistiky. Celý systém registrace a odbavení řidičů se tak výrazně zeefektivnil, zpřehlednil, urychlil a klientovi přinese úsporu finančních nákladů.

Společnost PERI chce maximálně automatizovat procesy ve svých areálech, a proto plánuje službu M2C e-Reception rozšířit o systém automatizované vrátnice, jejíž součástí by měla být i nová informační tabule a automatické čtení RZ. Celý průběh nakládky pak proběhne zhruba následovně. RZ vozidla je při příjezdu do areálu automaticky načtena do systému. Pokud zákazník nahlásil RZ předem, již se nemusí nikde hlásit a vyčkává na další pokyn. Pokud RZ nenahlásil je nutné, aby se zaregistroval v terminálu M2C e-Reception. Poté se další informace (např. místo nakládky) objeví na elektronické informační tabuli.

Na to by ve firmě PERI chtěli navázat monitoringem nakládek a vykládek. „Není totiž úplně jednoduché kontrolovat zboží, které se z objektu odváží a které se ze staveb vrací zpět. V současné době to fotíme, ukládáme na server a pak složitě dohledáváme. Proto bych byl velice rád, kdybychom si tuto práci zjednodušili, a to právě na základě traffic management systému, kdy k Vám přijede řidič a přihlásí se, že už je v areálu. Ve chvíli, kdy ho pustíte na příslušné místo na rampu, začne snímkování nebo záznam, který se spáruje s příslušnou zakázkou a pak je v případě reklamací docela jednoduché najít, jestli se zboží opravdu naložilo, přivezlo apod.“ říká Lubor Bačík.

Hodnocení

„Se společností M2C spolupracujeme už téměř 11 měsíců a jsme spokojeni. Finanční prostředky, které jsme na začátku plánovali ušetřit, opravdu spoříme,“ konstatuje Lubor Bačík. „Už se nám zaplatila část prvotní investice a uvidíme, jak to půjde dál“. Jak dodává David Pulkert ze společnosti M2C, jedná se o kompletní projekt od A do Z. Jsou v něm vstupní systémy tzn. přístupové systémy ACS, docházka, kamerový systém, veškeré ovládání bran a všechny senzory. V objektu jsou nastaveny intercomy a všechna softwarová řešení tj. co má v objektu kamera snímat, co tam má „vidět“, kam má „vidět“, jaký pohyb má zaznamenávat a které změny jsou pro nás důležité. V budoucnu už bude klient investovat pouze do obnovy tohoto systému.
„Počítali jsme, že by se nám měla celá investice vrátit za 4,5 roku, což odpovídá našim představám, protože zhruba za rok jsme již uspořili asi 20 % nákladů. Služba vzdáleného dohledu M2C Space nám navíc umožňuje přesunout lidi z určitých pozic na jiné a věřím, že do budoucna bychom mohli ušetřit ještě více, zejména u kontrolních pozic jako např. na vrátnici, kde dnes máme dva lidi a pomoci tak v logistice někde jinde. Velkou výhodu spatřuji v tom, že jsme v areálu nainstalovali systém s funkcí rozpoznání pohybu osob – AVIGILON. Měl jsem totiž obavy, že ve chvíli, kdy máme areál, který budeme strážit vzdáleně a bude zde nainstalován nějaký systém, který nám při narušení nějakého paprsku okamžitě nahlásí poplach, tak bude vyjíždět do objektu zásahová jednotka a v 90 % přitom půjde o zbytečný poplach. Proto jsem od začátku viděl přidanou hodnotu právě v systému AVIGILON, který nám M2C doporučil a který automaticky rozpozná, jestli v areálu někdo je či není a kontrolu lze provádět vzdáleně. Navíc jste schopni si z obrazu vytáhnout i větší detail. Z mého pohledu jsme tedy udělali moc dobře,“ říká Lubor Bačík.

Celé znění případové studie najdete ZDE.

Fotografie k zhlédnutí níže:

Poskytované služby

 • Facility Management

Reference

 • Foxconn
 • Toyota
 • Panasonic
 • Tesco Stores
 • OC Nový Smíchov
 • OC Olympia Brno
 • Hotel Marriott
 • Letiště Pardubice
 • Rádio Svobodná Evropa

 

Zobrazitvíce méně
Vyrobeno v