Kulatý stůl s firmami v Moravskoslezském kraji podpořil hejtman Ivo Vondrák

Kulatý stůl

20.9. 2022

Imperial Hotel Ostrava

Moravskoslezský kraj pokládá za důležité řešit s firmami ve svém regionu aktuální témata a podporovat místní investory, a proto upořádal společně se Sdružením pro zahraniční investice – AFI kulatý stůl s vedoucími zástupci významných firem a investorů v kraji. Témata diskuze byla především z oblastí, které firmy nyní nejvíce řeší podložená aktuálním průzkumem sdružení AFI mezi místními firmami se závěry k oblastem green deal, cen energií a surovin, nedostatku zaměstnanců nebo vlivu ruské invaze Ukrajiny na podnikání.

Panelová diskuze se konala za účasti Ivo Vondráka - hejtmana Moravskoslezského kraje, Jakuba Unucky - náměstka hejtmana pro průmysl a energetiku, Jana Krkošky - náměstka hejtmana a Kamila Blažka – předsedy Sdružení pro zahraniční investice – AFI.

„Pro rozvoj našeho kraje je podnikatelská sféra zásadní. Když se bude dařit místním firmám, bude se lépe žít místním lidem, je to jednoduchá přímá úměra. Proto je pro nás velmi důležité být s podnikateli, kteří v našem regionu působí, v intenzivním kontaktu. Aktuálně jsou jejich hlavním problémem, samozřejmě kromě rostoucích cen energií, nedostatečné dodávky materiálů a surovin, které pro svou činnost potřebují. Přesto firmy připravují další investice a plánují nabírat nové zaměstnance. Podnikatelům přeji, aby aktuální složitou situaci zvládli a co nejdříve se vyrovnali se všemi potížemi, které jim tato náročná doba přinesla,“  řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Sdružení AFI prezentovalo aktuální průzkum, ze kterého vyplývá několik klíčových závěrů. Kamil Blažek, předseda Sdružení pro zahraniční investice – AFI, vysvětluje: „V porovnání s celorepublikovým průměrem jsou pro firmy v Moravskoslezském kraji klíčové podpory v podnikání a to dostupnost investičních pobídek nebo dotační tituly. 72 % firem uvedlo, že investiční pobídky ovlivňují rozhodování o jejich investicích a 83 % hodlá pro investice využít dotačních titulů.“

Vyrobeno v