Japonsko a Česká republika: Investice a příležitosti

Stammtisch

pátek, 26. února 2021

online

Ve čtvrtek 18. února 2021 se uskutečnila online diskuze pod hlavičkou pravidelných setkání „Stammtisch“, které pořádá Sdružení pro zahraniční investice – AFI. Tentokrát byl hlavním hostem J.E. pan Hideo Suzuzi, velvyslanec Japonska v České republice, kterého za českou stranu doplňovala náměstkyně ministra průmyslu a obchodu paní Martina Tauberová, která vede sekci Evropské unie a zahraničního obchodu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Pan velvyslanec Hideo Suzuki velmi detailním úvodem o spolupráci mezi Japonskem a Českou republikou shrnul investiční historii mezi oběma zeměmi a také budoucí plány a příležitosti, kde mohou obě země úspěšně participovat. Japonsko je totiž druhým největším investorem v České republice a podle dat, které uvedl pan velvyslanec, bylo k prvnímu čtvrtletí 2020 v České republice 266 japonských firem. Patří mezi ně například firmy Panasonic v Pardubicích, Toyota v Kolíně, Denso v Liberci nebo Konica Minolta v Brně.

Z dalších uvedených dat vyplývá, že k prvnímu čtvrtletí roku 2020 činila hodnota japonských investic do České republiky 3 774 milionů USD, z toho 3 670 milionů USD bylo do výroby a zbytek do výzkumu a vývoje a obchodu. Firmy s japonskými investicemi zaměstnaly k uvedenému období přes 51 000 osob.

Jako klíčové téma budoucnosti představil vodíkovou strategii Japonska, která pokládá vodík za stěžejní pro dekarbonizaci, energetickou bezpečnost a průmyslovou konkurenceschopnost. Podle jeho slov bude vodík budoucí energetická alternativa do roku 2050 a v souladu s tím dojde k technologickému vývoji v oblasti výroby, dopravy nebo palivových článcích.

Paní náměstkyně Martina Tauberová navázala zhodnocením spolupráce mezi oběma zeměmi a jmenovala firmy a obory, ve kterých Japonsko a Česká Republika úspěšně participuje zejména v regionálních městech.

I přes to, že Stammtisch nebyl kvůli současné situaci na osobní bázi ale online, tak se těšil hojné účasti, ke které přispěl i catering dovezený účastníkům a to formou sushi z restaurace Zátiší. Navíc informace sdílené jak panem velvyslancem, tak náměstkyní ministra průmyslu a obchodu paní Martiny Tauberové, byly plné zajímavých a nových informací.

A jaký je vzkaz japonského velvyslance pro zástupce českých institucí a firem? „Pečujte o současné japonské investory a ti předají tu nejlepší zkušenost s Českou republikou dále.“

Vyrobeno v