Investování v České republice

Sdružení pro zahraniční investice – AFI je skupina špičkových poskytovatelů služeb, kteří pomáhají zahraničním investorům zahájit svou činnost v České republice a dále se zde rozvíjet. AFI a jeho členové mají hlubokou znalost českého podnikatelského prostředí a poskytují odbornou podporu investorům a vývozcům ve všech klíčových fázích investičního rozhodování a implementace.

Klíčovou přidanou hodnotou AFI je široké povědomí jejích členů o investičních a obchodních příležitostech na českém trhu.

Podpora AFI pro investory

 • PODPORA PŘI SROVNÁNÍ ZEMÍ A PROCESU VÝBĚRU
 • OBECNÉ INFORMACE O ZEMI A INVESTIČNÍM PROSTŘEDÍ
 • VÝBĚR VHODNÉ LOKACE
 • KOMPLEXNÍ SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ SE VSTUPEM NA TRH
 • POTŘEBNÉ INFORMACE ZE VŠECH ODVĚTVÍ EKONOMIKY
 • ORGANIZACE INVESTORSKÝCH NÁVŠTĚV V ČESKÉ REPUBLICE
 • OSOBNÍ KONZULTACE
 • ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU S OBCHODNÍMI PARTNERY A DALŠÍMI RELEVANTNÍMI SUBJEKTY
 • ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU S VEŘEJNÝM SEKTOREM, AKADEMICKOU SFÉROU A VÝZKUMNÝMI ORGANIZACEMI
 • ODBORNÁ PODPORA V OBLASTI VÍZ A PRACOVNÍCH POVOLENÍ
 • PORADENSTVÍ M&A, VÝBĚR CÍLE
 • PÉČE O STÁVAJÍCÍ INVESTORY A PODPORA PŘI EXPANZÍCH V ČR A ZAHRANIČÍ

Jak vám pomůžeme

TYPY INVESTIC

AFI slouží investorům jako “one-stop-shop” služeb a pomáhá jim při zajišťování dalších potřeb. Zkušenosti a poskytované služby členských firem tvoří jedinečné a komplexní portfolio pro všechny klíčové fáze investičního procesu.

Desítky referenčních projektů úspěšně implementovaných investic a dlouholetá zkušenost našich členských firem s investicemi různé velikosti a napříč širokým spektrem oborů dokazují vysokou úroveň kvality poskytnutých služeb.

Máte zájem
o spolupráci?

Typický příklad výrobního projektu může zahrnovat následující seznam služeb, které poskytují členské firmy AFI:

 

 • studie proveditelnosti
 • výběr vhodné lokality (z hlediska dostupnosti pracovní síly, zákazníků, nákladů na pronájem existujících prostor vs. délky povolovacích procesů)
 • informace o dostupných formách veřejné podpory (investiční pobídky, EU fondy, daňově odčitatelné položky, podpora VaV)
 • daňové poradenství, daňové struktury, mezinárodní zdanění
 • právní poradenství (založení společnosti, právní soulad, smlouvy)
 • personální poradenství a nábor
 • recruitment a headhunting
 • finanční poradenství
 • povolovací procesy výstavby
 • vyjednávání s úřady
 • zpracování projektové dokumentace
 • řízení nákladů
 • řízení výstavby
 • výstavba
 • projekty na klíč
 • technická preciznost
 • relokace
 • IT
Vyrobeno v