Investování v České republice

Sdružení pro zahraniční investice – AFI je skupina špičkových poskytovatelů služeb, kteří pomáhají zahraničním investorům zahájit svou činnost v České republice a dále se zde rozvíjet. AFI a jeho členové mají hlubokou znalost českého podnikatelského prostředí a poskytují odbornou podporu investorům a vývozcům ve všech klíčových fázích investičního rozhodování a implementace.

Klíčovou přidanou hodnotou AFI je široké povědomí jejích členů o investičních a obchodních příležitostech na českém trhu.

Podpora AFI pro investory

 • Podpora při srovnání zemí a procesu výběru
 • Obecné informace o zemi a investičním prostředí
 • Výběr vhodné lokace
 • Komplexní služby související se vstupem na trh
 • Potřebné informace ze všech odvětví ekonomiky
 • Organizace investorských návštěv v České republice
 • Osobní konzultace
 • Zprostředkování kontaktu s obchodními partnery a dalšími relevantními subjekty
 • Zprostředkování kontaktu s veřejným sektorem, akademickou sférou a výzkumnými organizacemi
 • Odborná podpora v oblasti víz a pracovních povolení
 • Poradenství M&A, výběr cíle
 • Péče o stávající investory a podpora při expanzích v ČR a zahraničí

Jak vám pomůžeme

TYPY INVESTIC

AFI slouží investorům jako “one-stop-shop” služeb a pomáhá jim při zajišťování dalších potřeb. Zkušenosti a poskytované služby členských firem tvoří jedinečné a komplexní portfolio pro všechny klíčové fáze investičního procesu.

Desítky referenčních projektů úspěšně implementovaných investic a dlouholetá zkušenost našich členských firem s investicemi různé velikosti a napříč širokým spektrem oborů dokazují vysokou úroveň kvality poskytnutých služeb.

Máte zájem
o spolupráci?

Typický příklad výrobního projektu může zahrnovat následující seznam služeb, které poskytují členské firmy AFI:

 • Studie proveditelnosti
 • Výběr vhodné lokality (z hlediska dostupnosti pracovní síly, zákazníků, nákladů na pronájem existujících prostor vs. délky povolovacích procesů)
 • Informace o dostupných formách veřejné podpory (investiční pobídky, EU fondy, daňově odčitatelné položky, podpora VaV)
 • Daňové poradenství, daňové struktury, mezinárodní zdanění
 • Právní poradenství (založení společnosti, právní soulad, smlouvy)
 • Personální poradenství a nábor
 • Recruitment a headhunting
 • Finanční poradenství
 • Povolovací procesy výstavby
 • Vyjednávání s úřady
 • Zpracování projektové dokumentace
 • Řízení nákladů
 • Řízení výstavby
 • Výstavba
 • Projekty na klíč
 • Technická preciznost
 • Relokace
 • IT
Vyrobeno v