Investiční seminář Shenzen

Pátek, 26. Března 2021

Dne 24. března 2021 se v čínském Shenzenu uskutečnil hybridní investiční seminář, který byl organizován agenturou CzechInvest ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Pekingu a Sdružením pro zahraniční investice – AFI. Semináře se zúčastnilo na 25 investorů z různých odvětví.

Zahájení celého semináře včetně prezentace o českém investičním prostředí, se ujal český velvyslanec v Pekingu, pan Vladimír Tomšík. Následovala prezentace ředitele zahraniční kanceláře agentury CzechInvest Jana Zapletala, který nastínil schopnosti výzkumu a vývoje České republiky a představil konkrétní případové studie čínských investic z posledních let. Mezi vystupujícími byly i členské společnosti AFI - Bilfinger Tebodin, Deloitte a PRK Partners. Všichni vystupující se živě připojili, aby přítomné účastníky pozdravili alespoň na dálku. Úvod do právních perspektiv včetně založení firmy v České republice představil pan Shiyang Zhang, právní zástupce pro česko-čínské vztahy ve společnosti PRK Partners, přehled realitního trhu a jak efektivně založit vlastní továrnu představil pan Stone Li – Business Development Manager ve společnosti Bilfinger Tebodin a Preferenční politiky a programy pro investory v České republice představila paní Stephenie Hsu, zástupce China Desk ve společnosti Deloitte Czech Republic. Jejich prezentace byly následovně spuštěny na předem připravených videích. Celý seminář byl zakončen networkingem.

Další novinky

Vyrobeno v