Členové AFI diskutovali s náměstkem ministryně financí, panem Stanislavem Koubou

Pátek, 20. Listopadu 2020

V pátek 20.11. 2020 měli možnost diskutovat členové a partneři AFI s náměstkem pro daně a cla ministryně financí Stanislavem Koubou na řadu témat.

 

Pan náměstek uvedl diskusi krátkým shrnutím přístupu Ministerstva financí ke koronavirové krizi. Ze tří možných cest ministerstvo zvolilo cestu modifikací, a to jak po výdajové tak po příjmové stránce. Konkrétně řečeno se jedná o, všem známé, podpůrné dotační programy jako například program Antivirus nebo jiné kompenzační balíčky (například pro živnostníky) a ze zmíněné příjmové strany jde například o zvýšené daňové slevy na poplatníka nebo zpětné uplatnění daňových ztrát.

 

Diskutující zajímala digitální daň, která je momentálně v Poslanecké sněmovně a čeká na finální projednání a schválení. Pan náměstek uvedl, že z dlouhodobého hlediska bude v tomto tématu klíčový postoj USA, který se po nástupu nového prezidenta může změnit. Zároveň zde však existuje tlak Evropské unie a je tedy otázkou blízké budoucnosti, zda a jak bude tzv. digitální daň uvedena v platnost a koho se dotkne. Digitální daň lze rovněž považovat za sektorovu daň, která byla předmětem jednoho z dotazů. Její zavedení je zvažováno pro finanční sektor (banky, pojišťovny). Pan náměstek uvedl, že tato agenda je rovněž v jednání a její implementace se zvažuje buď formou dodatečné daně z příjmu nebo zdaněním určitých aktiv.

 

Jedním z dalších témat byly pochopitelně i investiční pobídky a jejich důležitost pro současnou situaci, kdy řada investorů přesouvá své projekty z východní Asie zpět do Evropy. Předseda sdružení Kamil Blažek poukázal na to, že Česká republika by měla využít této příležitosti a prezentovat se investorům přitažlivě. Pan náměstek vysvětlil, že Ministerstvo financí není proti investičním pobídkám zaujato principiálně, ale jejich podpora je limitována rozpočtem. Oproti složitým mechanismům, které často zvládají procesovat jen větší investoři, navíc dává přednost nižším daňovým sazbám. Za motivační pro investory považuje prezentovat Českou republiku jako zemi s jednoduchým daňovým systémem. Vnímá také, že právě tento přístup stimuluje investice s vyšší přidanou hodnotou.

 

Na otázku týkající se Green Deal a jeho vlivu na daňovou oblast pan náměstek odpověděl, že Česká republika hlasovala pro zavedení ekologické daně. Ta by měla být uvalena na výrobky pocházející ze zemí s nižším ekologickým standardem. To by mělo zamezit tomu, co se děje v současnosti, a to že zejména asijské výrobky jsou i při započtení nákladů na dopravu do Evropy levnější právě proto, že jejich náklady na ekologii při výrobě jsou pro jejich nízký standard nepatrné. V oblasti elektromobility vláda momentálně neprojednává žádné novinky jako například uvalení daně na motorová vozidla se spalovacími motory. Naopak v rámci koronavirové podpory vláda podpořila dopravce snížením spotřebním daně na naftu.

 

Předseda sdružení AFI nakonec nabídl panu náměstku pomocnou ruku od sdružení AFI, tedy podnikatelské sféry. Pan náměstek prostor využil pro zdůraznění možné pomoci české daňové správy při sporech českých podnikatelů se zahraniční daňovou správou (často k tomuto dochází v případě Německa), kdy zahraniční daňová správa často tlačí na české daňové poplatníky, aby při transferu zboží evidovali co nejvíce přidané hodnoty právě v jejich zemi. Český daňový poplatník nemusí v takovém případě komunikovat se zahraniční daňovou správou sám, ale může se obrátit na české úřady, v jejichž agendě tato problematika leží. Na závěr pan náměstek poděkoval podnikům za zasílání připomínek k připravovaným zákonům, které jsou pro ministerstvo cenné.

Další novinky

Vyrobeno v