Cirkulární park LAZY – investiční příležitosti pro podnikatele a výzva pro MSK

Kulatý stůl Lazy

18.10.2022

14.00 - 17.00

Ostrava - Klub Tobogan

CzechInvest, AFI a MSID, a. s. spolu se zhotoviteli přípravné dokumentace pořádají diskusi v rámci 1. kulatého stolu LAZY tematicky zaměřené na investice a investiční přípravu pro zpracovatelský průmysl v oboru cirkulární ekonomiky.

1. kulatý stůl LAZY je organizován v návaznosti na panelovou diskusi ze dne 20. 9. 2022 (AFI, MSK) a taky na základě potřeb zpracovatelů přípravné dokumentace (Technoprojekt, BeePartner).
Areál bývalého Dolu Lazy nabídne v blízké budoucnosti celkem 32 ha rozvojových ploch s možností realizovat až 110.000 m2 podlahových ploch výrobního a vývojového charakteru.


Datum a hodina: úterý 18. 10. 2022 14:00 – 17:00 hod.

Program:
• Úvodní slovo (J. Krkoška, V. Palička, D. Petr, O. Votruba)
• Představení masterplánu Dolu LAZY a rozpracované přípravné dokumentace 
(M. Zuštík, M. Banot)
• Defi nování investičních příležitostí a jejich atributů (J. Staš)
• Náměty, návrhy, diskuse
• Závěr a doporučení 

 

Vyrobeno v