České podnikatelské prostředí

DATA PRO ČESKOU REPUBLIKU 2021

 • Rozloha (km²): 78 865
 • Populace: 10,7 millionů
 • Hlavní město: Praha
 • Jazyk: Čeština
 • Měna: CZK (česká koruna)
 • Vláda: Parlamentní demokracie
 • Sousední země: Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko
 • Členství: OECD, EU, WTO, NATO, IMF, Schengenský prostor
 • Pracovní síla: 60,5 %
 • Růst HDP: -2,1 % HDP na obyvatele (2021)
 • PPP: 36 551 EUR
 • Roční růst inflace: 2,8 % (2021)
 • Nezaměstnanost: 3,3 % (2021)
 • Základní sazby ČNB (2021):
  • 2T Repo sazba: 0,25 %
  • Diskontní sazba: 0,05 %
  • Lombardní sazba: 1,00 %
 • Průměrná měsíční mzda (2021): 1 411 EUR, 1 708 USD
 • Export (2020):
  • Německo: 33 %
  • Slovensko: 7,6 %
  • Polsko: 6,2 %
 • Hlavní kurzy (2021):
  • EUR - 25,9 CZK
  • USD - 21,3 CZK 
  • GBP - 29,7 CZK 

Shrnutí klíčových konkurenčních výhod České republiky

Poloha ve středu Evropy, vstupní brána jak na východní, tak na západní trhy, letecky méně než dvě hodiny do většiny evropských destinací

Kreativní, zkušení profesionálové s mezinárodními zkušenostmi za nižší náklady

Vysoká úroveň podnikatelského prostředí a příznivé podmínky pro byznys (nad průměrem v rámci EU27)

Patentové prostředí regulované v souladu se standardy EU.

Jedno ze světově nejatraktivnějších měst pro život.

HDP na osobu dle parity kupních sil je nejvyšší ve střední a východní Evropě.

Vynikající dopravní infrastruktura.

Pracujeme na

Transfer technologií a aplikovaný výzkum

Je skutečností, že moderní ekonomiky a jejich úspěch jsou svázány s konkurenceschopností průmyslu a průmyslového výzkumu. Česká republika měla vždy v průmyslu silnou tradici s velkým inovačním potenciálem. Kromě kapacit v základním výzkumu by měla být minimálně stejná pozornost věnována i úspěšným transferům technologií vědeckých týmu na komerční trh. Současné projekty naznačují v oblasti spolupráce vysokých škol, výzkumných institucí a aplikační sféry příznivý trend. Tato spolupráce je jedním ze základních předpokladů pro prosperující ekonomiku a zároveň v zahraničí zvyšuje povědomí o špičkové úrovni českých technologií.

Sdružení pro zahraniční investice – AFI je hlavním koordinátorem projektu Nejlepší spolupráce roku. Hlavním cílem je zvyšování povědomí o českém R&D prostředí a podpora toku nových či rozšíření stávajících investic v tomto sektoru s vyšší přidanou hodnotou. Cílem je zviditelnit zahraniční společnosti, které od začátku, nebo během svého působení v ČR realizují R&D činnost, ukázat a vyzdvihnout přínos zahraničních investic ve vědě a výzkumu za pomoci konkrétních příkladů. Projekt si mimo jiné klade za cíl podporovat efektivní využití českého inovačního potenciálu a marketingově propagovat dosažené výsledky českých vědecko-výzkumných kapacit v ČR a zahraničí.

Neustále pracujeme na posilování povědomí o úspěšných příkladech transferů vědeckého výzkumu do praxe a na motivování obou stran ke vzájemné budoucí spolupráci. Spolupracující entity jsou nakloněny tomu vybudovat úspěšné projekty a těžit tak z dlouhodobých synergických efektů vzájemné spolupráce.

Symbióza nápadů a myšlenek základního výzkumu s aplikovaným výzkumem, opřeným o kontakt s průmyslovou sférou a reflektování potřeb trhu vede k úspěchu. Automobilový průmysl může sloužit jako zářný příklad. Nejenže vyvinul síť výrobních zařízení, rovněž rozvinul know-how napříč aktivitami výzkumných oddělení výrobců i nezávislých společností zaměřených na výzkum a inženýrské služby. Tento konkrétní sektor je zde tudíž velmi úspěšný. Vláda systematicky vylepšuje podmínky a prostředí pro interakci soukromé a výzkumné sféry.

Příklady zúčastněných projektů                                             

MUNI / Přírodovědecká fakulta / Ústav fyzikální elektroniky - TONAK a.s.

 • Vývoj ekonomické a ekologické technologie pro zlepšení plstivosti králičích vláken

ČVUT- Fakulta strojní, Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii - TOS Varnsdorf

 • Mechatronický koncept vodorovných strojů

Vysoké učení technické v Brně, Ústav Molekulární Genetiky AV ČR, v.v.i. - TESCAN, a.s.

 • Multimodální holografický mikroskop

České vysoké učení technické v Praze - KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s.

 • Pohybový závitový mechanismus

Vysoké učení technické v Brně - AtomTrace, s.r.o., Tescan Brno, s.r.o.

 • Vývoj přístroje Sci-Trace pro prvkovou analýzu materiálů technikou spektrometrie laserem indukovaného mikroplazmatu (LIBS)

Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická - PARDAM s.r.o.

 • Způsob přípravy submikronových vláken amorfního oxidu křemičitého a submikronová vlákna amorfního oxidu křemičitého připravená tímto způsobem
Vyrobeno v