AFI zorganizovalo pro firmy webinář o možnostech participace na dotačních příležitostech od roku 2021

čtvrtek, 2. Září 2021

V úterý 31. srpna Sdružení pro zahraniční investice – AFI, za podpory partnera akce České spořitelny, uspořádalo interaktivní webinář s diskuzí na téma „Možnosti participace Vaší firmy na dotačních příležitostech v období 2021+“. Za veřejnou správu se účastnila Silvana Jirotková, náměstkyně ministra průmyslu a obchodu, a představila možnosti státní podpory. Řízení a administrativu s dotačními programy reprezentoval Vratislav Kubík, Team Leader Erste Grantika Advisory (skupina České spořitelny), za realizaci konkrétního dotačního projektu z pohledu žadatele se účastnil Petr Skalický, Business Development Manager S.A.B. Aerospace, a akci moderoval Kamil Blažek, předseda Sdružení pro zahraniční investice – AFI.

V první části webináře spíkři představili své příspěvky. Úvodem Silvana Jirotková z Ministerstva průmyslu a obchodu představila Národní plán obnovy a jeho cíle a finanční a časový plán se zaměřením na podnikatelské oblasti zejména energetiku, cirkulární ekonomiku, alternativní dopravu, digitalizaci, vědu, výzkum a inovace. Svůj vstup uzavřela vysvětlením vztahu Národního plánu obnovy k ostatním dotačním programům.

Dále navázal s představením aktuálních dotačních možností, přehledem programů pro období 2021+, uvedením příkladů možných projektů a oblastí a úskalích v administraci dotací Vratislav Kubík z Grantiky. První část uzavřel Petr Skalický ze S.A.B. Aerospace a představil jejich projekt se zaměřením na rozpad nákladů a výši dotace, vysvětlil náročnost přípravy projektu, úskalí během realizace a závěrečné hodnocení a vize do budoucna.

V další části akce účastnici ze společností ze soukromého sektoru diskutovali o grantových příležitostech a o praktických informacích k postupu získání dotací. Akce se účastnilo téměř 60 zájemců a vzhledem k úspěšnosti webináře AFI plánuje pokračování této platformy.

Další novinky

Vyrobeno v