News

01.11.2017 Logistické fórum LOG-IN 2017

Předseda Řídícího výboru AFI – Kamil Blažek, se 18. října 2017 v Praze, účastnil 14tého ročníku logistického fóra LOG – IN.

Tato akce je jediná logistická akce v ČR, která je 100 % zaměřená na případové studie, inovace, nejefektivnější řešení a nové projekty v logistice. Cílem je informovat a inspirovat logistické profesionály, aby mohli využít nejnovější poznatky v jejich praxi, a zároveň jim poskytnout prostor na navázání nových obchodních kontaktů. Pan Blažek se účastnil panelové diskuse s názvem "Přínos Zahraničních Skladových Investic Pro ČR“.

Tento panel se věnoval následujícím otázkám: Jsou rozrůstající se logistické parky opravdu ten správný směr pro naši ekonomiku? Co motivuje zahraniční investory k příchodu na český trh v době nízké nezaměstnanosti?

Toto téma moderoval Kamil Slavík, HYPERA, Česká Logistická Asociace. Dále pak diskutovali Kamil Blažek – AFI, Jakub Holec - 108 AGENCY, Viktor Najmon – ÚŘAD PRÁCE ČR, František Pazdera – FIEGE, Roman Pekrt – ESA LOGISTIKA a EKONOM Vladimír Pikora