O AFIJak vám může AFI pomoci

Výběr vhodné lokace pro investiční projekt

Proces výběru vhodné lokality pro předmětné podnikání pomáhají AFI a jeho členové investorům řešit z hlediska dostupnosti zákazníků a zohledněním klíčových aspektů jako náklady pronájmu, územního plánování a doby povolovacích procesů výstavby, daňových odpočtů na investice a jiných benefitů, kvality a ceny pracovní síly atp.