Členové AFI

Technoprojekt, a. s.

Společnost Technoprojekt, a. s., se sídlem v Ostravě, patří mezi přední české projekční, inženýrské a konzultační společnosti. Akciová společnost Technoprojekt byla založena v roce 1951, tehdy pod původním názvem Báňské projekty Ostrava. Hlavním předmětem činnosti byly zejména projektové a inženýrské práce pro báňské stavby včetně související infrastruktury.

Po roce 1989 došlo postupně k transformaci společnosti ze státního podniku na akciovou společnost, k její privatizaci a změně názvu. Technoprojekt prohloubil orientaci na průmyslová odvětví, energetické stavby, infrastrukturní stavby, průmyslové zóny a občanskou výstavbu. Firma realizovala stovky projektů v České republice a v zahraničí. Technoprojekt spolupracuje s řadou zahraničních dodavatelů a klientů a je schopna aplikovat požadavky zahraničních norem a předpisů. Společnost poskytuje služby pro...  Více

Po roce 1989 došlo postupně k transformaci společnosti ze státního podniku na akciovou společnost, k její privatizaci a změně názvu. Technoprojekt prohloubil orientaci na průmyslová odvětví, energetické stavby, infrastrukturní stavby, průmyslové zóny a občanskou výstavbu.

Firma realizovala stovky projektů v České republice a v zahraničí. Technoprojekt spolupracuje s řadou zahraničních dodavatelů a klientů a je schopna aplikovat požadavky zahraničních norem a předpisů.

Společnost poskytuje služby pro přípravu a realizaci investičních záměrů s důrazem na životní prostředí a celkovou délku životnosti stavby.

 

Poskytované služby:

Studie a průzkumy: 

 • zajištění průzkumů (inženýrsko-geologický průzkum, radonový průzkum, geodetické zaměření),
 • zpracování dokumentace pro zjišťovací řízení EIA,
 • zajištění projednání dokumentace pro zjišťovací řízení EIA včetně stanoviska orgánu ochrany životního prostředí,
 • zpracování dokumentace a inženýrská činnost k zajištění vydání integrovaného povolení, IPPC.

Projektování:

 • zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (včetně zpracování záborového elaborátu pro žádost o vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu),
 • zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení,
 • zpracování dokumentace pro realizaci stavby,
 • zpracování dokumentace pro výběr dodavatele stavby (obchodní i technická část se specifikacemi a výkazy výměr).

Povolování:

 • inženýrská činnost k zajištění pravomocného územního rozhodnutí,
 • inženýrská činnost k zajištění pravomocného stavebního povolení.

Dozor a management: 

 • organizace výběrového řízení na dodavatele stavby a doporučení nejvýhodnější nabídky klientovi
 • výkon autorského dozoru projektanta,
 • řízení stavby z hlediska času, jakosti a nákladů (construction management) včetně výkonu dohodnutých činností technického dozoru investora,
 • zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,
 • asistence během zkušebního provozu a při vydání kolaudačního rozhodnutí.

Poskytované služby:

Reference

 • ŠKODA AUTO a.s., 
 • Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.
 • Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o.
 • PSA Peugeot Citroën
 • Kia Motors Slovakia s.r.o.
 • Bang & Olufsen, s.r.o.
 • CM European Power Slovakia, s. r. o.
 • ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s.
 • SUNGWOO HITECH s.r.o.
 • CROMODORA WHEELS s.r.o.

Doplňující informace

 • CACE (Česká asociace konzultačních inženýrů, www.cace.cz, společnost má zástupce v roli Presidenta)
 • FIDIC (Mezinárodní světová federace konzultačních inženýrů, www.fidic.org )
 • EFCA (evropská federace konzultačních inženýrů, www.efca.org )
 • Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje (www.msunion.cz ) 
 • RHK Ostrava (Regionální hospodářská komora, www.khkmsk.cz, společnost má zastoupení v Radě sdružení) 
 • Komora pro hospodářské styky se SNS s.o.k. (www.komorasns.cz )
 • Teplárenské sdružení České republiky (www.tscr.cz )

Certifikáty:

Management jakosti (QMS) KEMA CERT podle normy ČSN EN ISO 9001:2008

Systém environmentálního managementu (EMS) KEMA CERT podle normy ČSN EN ISO 14001:2005

Kontakt

Technoprojekt, a.s.

Havlíčkovo nábřeží 38, 730 16 Ostrava

Česká republika

 

IČ: 47677597

 

Tel.: +420 597 464 201

E-mail: info@technoprojekt.cz

www: www.technoprojekt.cz 

Kontaktní osoby

 • Ing. Martin Zuštík - CEO
 • Ing. Petr Knop-Kostka - obchodní ředitel